Hoppa till innehåll

Näringsminister Lintilä deltar i världens ledande ministerkonferens om ren energi i Pittsburgh

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 10.16
Pressmeddelande
Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Den här veckan deltar näringsminister Lintilä i en internationell ministerkonferens om energi. USA är värd för konferensen Global Clean Energy Action Forum som ordnas i Pittsburgh. Ministrarna diskuterar aktuella globala energiutmaningar och försöker hitta gemensamma lösningar på dem.

Global Clean Energy Action Forum är en viktig energipolitisk konferens, var syfte är att påskynda övergången till ren energi världen över. Över 30 länder presenterar sina energilösningar i samarbete med företag och organisationer under evenemanget, som väntas samla över 6 000 deltagare. Ordförande för forumet är Förenta staternas energiminister Jennifer Granholm.

Finlands huvudteman är färdplanerna för ett koldioxidsnålt samhälle och vätgas

Näringsminister Lintilä representerar Finland i konferensens plenarförsamling, rundabordssamtal och paneler, där han håller anföranden om bland annat vätgas, bioraffinaderier och hållbara kretslopp för kol. På mötena försöker man hitta lösningar för att avstå från fossila energikällor. 

Forumet har samlats sedan 2010, och under den tiden har Finland deltagit i flera globala initiativ för att främja övergången till ren energi. För närvarande främjar Finland aktivt till exempel integration av energisystem och användning av vätgas.

Främjande av målen om koldioxidneutralitet genom färdplaner för koldioxidsnåla samhällen och möjligheterna som rent väte ger är teman för de sidoevenemang som Finland arrangerar tillsammans med Finlands näringsliv rf, Business Finland och företaget P2X Solutions Oy, som utvecklar grön vätgasteknik.

I New York träffar minister Lintilä företrädare för finländska företag som är verksamma i Förenta staterna, amerikanska finansinstitut och företag samt representanter för staden New York. Samtalsteman är Förenta staternas, världsekonomins och den globala energipolitikens utsikter, men också finländska företags möjligheter på den amerikanska marknaden.

Mer information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 171
Mikko Puustinen, konsultativ tjänsteman (New York) arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 144
Annukka Saari, specialsakkunnig (Pittsburgh), arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 158
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig (Pittsburgh), arbets- och näringsministeriet, tfn +358 295 047 054

Tillbaka till toppen