Hoppa till innehåll

Nordiskt samarbete viktigt efter COVID-19

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2020 11.37 | Publicerad på svenska 15.4.2020 kl. 16.56
Nyhet
Mika Lintilä

De nordiska näringslivsministrarna diskuterade fredagen 3 april 2020 en tvärnordisk strategi för att ge ny kraft åt handeln, industrierna, turismen, tjänstesektorn och företag fokuserade på innovation i Norden efter att coronakrisen är över.

Alla de nordiska länderna har tampats med utmaningar som COVID-19 medfört, såväl ekonomiska som sociala. Åtgärderna som vidtas nu kommer att vara avgörande för hur de nordiska länderna klarar av att gå vidare när denna svåra period väl är över och vi kan återgå till normal verksamhet.

Världen som vi känner den kan förändras för alltid, men de nordiska ministrarna är övertygade om att Norden kan ta en ledande roll i anpassningen till denna nya verklighet med stöd i våra gemensamma nordiska värderingar samt vårt orubbliga fokus på hållbarhet och integration.

Med detta som mål enades ministrarna om att inrätta en tvärnordisk arbetsgrupp. Gruppen ska fokusera på att snabbt ta fram en färdplan för områden där de nordiska länderna kan arbeta tillsammans för att starta om sina ekonomier efter COVID-19, med hjälp från Nordiska ministerrådet.

Ytterligare upplysningar:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 504 7171
Venja Henningsen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 29 504 7195

Tillbaka till toppen