Hoppa till innehåll

Ny direktion för Business Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2021 14.11
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 30 december 2021 direktionen för Innovationsfinansieringsverket Business Finland för mandattiden 1.1.2022– 31.12.2023. Styrelseproffset Päivi Marttila inleder som ordförande för direktionen och understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet fortsätter som vice ordförande.

Direktionen består av personer med kännedom om finansieringsverkets verksamhetsområde, och en av dessa representerar arbets- och näringsministeriet. Som direktionsmedlemmar fortsätter direktör Juha Ala-Mursula (BusinessOulu), verkställande direktör Sami Lampinen (Inventure Ab), ägarföretagare Miia Porkkala (Aho Group Oy) och understatssekreterare Nina Vaskunlahti (utrikesministeriet). Nya medlemmar i direktionen är professor Jaakko Aspara (Neoma Business School) och verkställande direktör Laura Langh-Lagerlöf (Langh Group Oy). 

Direktionen styr, följer och övervakar verksamheten i Business Finland som helhet och beslutar om allmänna riktlinjer med beaktande av de mål som arbets- och näringsministeriet uppställt samt principerna och riktlinjerna för ägarstyrningen. Direktionen beslutar bland annat om finansieringsverkets årliga budgetförslag och verkställighetsplan, om godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse samt beviljande av medel för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, projekt inom offentlig forskning samt närings-, energi- och miljöprojekt om finansieringsverkets finansieringsandel av projektet i fråga överstiger 3 000 000 euro.

Business Finland lyder under arbets- och näringsministeriet och är en offentlig aktör som erbjuder företag forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland.

Ytterligare information:
Liisa Lundelin-Nuortio, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8261
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7189
 

Tillbaka till toppen