Hoppa till innehåll
Media

Okku Kalliokoski utnämnd till tjänsten som direktör för ansvarsområdet N vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2023 10.38
Pressmeddelande
Okku Kalliokoski

Arbetsminister Tuula Haatainen har utnämnt Okku Kalliokoski till direktör för ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för tiden 1.4.2023–31.3.2028.

Kalliokoski har varit chef för enheten för fiskeritjänster vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland sedan 2020. Hon är för närvarande tillförordnad direktör för ansvarsområdet N vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Kalliokoski har tidigare arbetat som specialsakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet, som jurist vid NTM-centralen i Egentliga Finland och som chef inom den privata sektorn. Hon är juris magister och ekonomie magister.

NTM-centralernas uppgift är att utveckla och stödja en ekonomisk, social och ekologiskt hållbar välfärd. Direktören har till uppgift att leda ansvarsområdet och att särskilt svara för att de resultatmål för verksamheten som har överenskommits med de styrande ministerierna och myndigheterna inom centralförvaltningen uppnås. 

Arbets- och näringsministeriet svarar tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet och undervisnings- och kulturministeriet för sektorstyrningen av ansvarsområdet för näringarna, arbetskraften och kompetensen vid närings-, trafik- och miljöcentralerna. Till uppgiftsområdet för ansvarsområdet N hör bland annat uppgifter som gäller främjande av företagande och näringsverksamhet, innovationer och internationell affärsverksamhet, invandring och integration, fungerande arbetsmarknad, tillgången på kompetent arbetskraft, kunnande och kultur samt utveckling av landsbygden och främjande av fiskerinäringen.

Tjänsten söktes av 22 personer.

Ytterligare information
Tapani Mattila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0066 


 

Tillbaka till toppen