Hoppa till innehåll

Med kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) mot osakligt bemötande

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2017 13.05
Nyhet

Många av branschfolket inom handeln råkar varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete. I dag den 4.12 inleds kampanjen Ollaan ihmisiksi som strävar efter att väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

Det osakliga bemötandet som medarbetarna inom handeln råkar ut för har tilltagit under de senaste åren. Det här framgår av en företags- och konsumentenkät som Finsk Handel lät genomföra i november 2017 och av Servicefacket PAM:s medlemsutredning för 2017.

– I Finsk Handels utredning uppgav 63 procent av företagen som besvarade förfrågan att deras personal allt oftare utsätts för öknamn och utskällningar. Av konsumenterna hade 30 procent råkat ut för att andra kunder stör i olika kundbetjäningssituationer och rentav 52 procent av dem hade bevittnat detta i affärer”, berättar arbetsmarknadsdirektör Anna Lavikkala vid Finsk Handel.

– För arbetsgivaren är det fråga om arbetarskydd och personalens säkerhet. Handeln sysselsätter flest arbetstagare inom näringslivet och har även de flesta unga arbetstagarna. För oss är det viktigt att affären är en trygg och trivsam arbetsplats”, fortsätter Lavikkala.

Medlemsutredningen som PAM genomförde bekräftar att dåligt uppförande har ökat. ”Enligt vår utredning har det blivit allt vanligare att försäljare råkar ut för verbalt våld. Nio procent av försäljarna uppger att de upplever verbalt våld minst en gång per vecka. Utgående från resultaten är det klart att man måste ingripa”, bekräftar intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo vid PAM.

Arbetsminister Lindström är kampanjens beskyddare

Osakligt bemötande i arbetet förekommer inte enbart i affärer. Enligt arbets- och näringsministeriets barometer över arbetsförhållandena 2016 upplevde 33 procent av löntagarna mobbning eller psykiskt våld från kundernas sida.

– Vi konsumenter kan genom vårt eget uppförande påverka välbefinnandet i arbetet för personer som betjänar kunder. Vi måste kunna försätta oss i den andra personens ställning”, påminner arbetsminister Jari Lindström som är kampanjens beskyddare.

Lindström betonar också att kampanjen har en mera omfattande betydelse för samhället.” Genom kampanjen vill vi främja ett positivt kretslopp av välbefinnande som uppstår utifrån arbetstagarnas välbefinnande, den goda service som kunderna får och därigenom påverkar företagens framgång”, säger Lindström.

Finsk Handel, arbets- och näringsministeriet, projektet Arbetsliv 2020, PAM och Dagligvaruhandeln vill för egen del delta i arbetet för att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa.

#ollaanihmisiksi #vänligtbemött

Sammanfattning över Finsk Handels utredning Ollaan ihmisiksi (på finska)

Mer information:
Anna Lavikkala, arbetsmarknadsdirektör, Finsk Handel, tfn 0400 406 088
Margita Klemetti, projektchef, arbets- och näringsministeriets projekt Arbetsliv 2020, tfn 029 504 7032
Jaana Ylitalo, intressebevakningsdirektör, Servicefacket PAM, tfn 050 588 1170
Jaana Kurjenoja, chefsekonom, Finsk Handel, tfn 040 820 5378 (Finsk handels bakgrundsutredning)

Finsk Handels, arbets- och näringsministeriets, Arbetsliv 2020-projektets, Servicefacket PAM:s och Dagligvaruhandeln ry:s gemensamma meddelande

Tillbaka till toppen