Hoppa till innehåll

Stöd för ägarskiften via gemensamt projekt: Lyckade företagsköp ger tillväxt i företag och regioner

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2018 10.00 | Publicerad på svenska 25.4.2018 kl. 10.17
Pressmeddelande

Företagsköp och lyckade ägarskiften ska främjas genom ett stort riksomfattande gemensamt projekt, som inleddes i april. Nästan 40 procent av de små och medelstora företagen uppger att de står inför ett ägarskifte inom de kommande tio åren.

Det framgår av den färskaste SMF-företagsbarometer som Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet låtit göra.

Att stödja ägarskiften är en del av regeringens paket för företagande.

– När det inte sker ett ägarskifte vid ett livsdugligt företag går alltid kunnande och egendom till spillo, understryker näringsminister Mika Lintilä.

– Även ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att företagen fortsätter – att det finns nya företagare som tar vid och fortsätter sådan företagsverksamhet som har utvecklingspotential. Det handlar om arbetstillfällen, skatteintäkter och säkerställande av livskraft och driftighet i regionerna.

Nya metoder för att främja företagsköp

I projektet söks nya metoder för att främja ägarskiften. Detta förutsätter bättre identifiering av de företag som står inför ett ägarskifte och de potentiella efterträdarna, aktivering av företagarna och information om de tjänster som står till buds.

– Företagarorganisationer, serviceorganisationer och aktörer inom näringslivet har en viktig uppgift i att väcka medvetenhet och sprida information. På företagens eget ansvar är att hålla verksamheten utvecklingsduglig och intressant även med tanke på eventuella efterträdare. När ansvaret för att leda ett företag övergår till någon annan uppstår ofta en utmärkt möjlighet att modernisera verksamheten: att bevara goda och beprövade verksamhetsmodeller, men samtidigt få in ny energi och nya visioner, fortsätter ministern.

Målet är att finna alternativ till lösningar för olika ägarskiftessituationer, ordna regionala företagarevenemang och informera om saken så effektivt som möjligt. Konkreta exempel på åtgärder är bl.a. genomförande av en barometer om ägarskifte, genomförande av programmet Kasvu Open, utveckling av ett Match Making-verktyg och en börs för att hitta efterträdare (Jatkaja-pörssi), handböcker för finansiärer och förmedlare, en nationell konferens om ägarskifte (Omistajanvaihdos 2018) samt samarbete i europeiska nätverk för företagande.

Finansiering från flera källor

Arbets- och näringsministeriet är huvudsaklig finansiär för projektet. Övriga finansiärer är Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland, Centralhandelskammaren, Business Finland, Finnvera, Fennia-koncernen och Elo, Nyföretagarcentralerna i Finland, Nordea, Danske Bank och Suomen Yrityskaupat. Dessa bildar projektets ledningsgrupp, ett forum för ägarskifte.

Ordförande i ledningsgruppen är Jari Huovinen från Finlands näringsliv. I ledningsgruppen ingår dessutom Finlands Företagsmentorer, Finlands Regionala Utvecklingsorganisationer och Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Projektchef för projektet är Mika Haavisto från Företagarna i Finland.

Projektet planeras pågå i två och ett halvt år.

Ytterligare upplysningar:

Kari Alanko, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2366
Mika Haavisto, projektchef, Företagarna i Finland, tfn 050 550 1993

Mika Lintilä
Tillbaka till toppen