Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Över 220 miljoner euro för finländska SMF-företag

Arbets- och näringsministeriet
24.1.2017 11.45 | Publicerad på svenska 24.1.2017 kl. 11.56
Pressmeddelande

Europeiska investeringsfonden (EIF), som hör till EIB-gruppen har undertecknat Finlands första transaktioner inom ramen för SMF-finansieringsprogrammet med Ålandsbanken, OP Företagsbanken och Oma säästöpankki.

Dessa avtal kommer att förbättra tillgången till finansiering för ungefär 800 finländska små och medelstora företag (SMF-företag), inklusive mikroföretag och nystartade företag, genom att tillförsäkra att de banker som bundit sig vid SMF-initiativet erbjuder finansiering på bättre villkor, till exempel lägre räntor, längre löptider eller lägre krav på säkerhet.

De tre garantitransaktionerna kommer att generera totalt 220 miljoner euro finansiering för SMF-företag i Finland, vilket täcker över hälften av målet på totalt 400 miljoner euro tillgänglig finansiering under tiden för SMF-initiativet. Dessa tre transaktioner undertecknades bara fyra månader efter att finansieringsprogrammet infördes i Finland.

EIB:s biträdande direktör Jan Vapaavuori kommenterade transaktionen: ”EIB-gruppen är helt engagerad i SMF-initiativet och gläder sig över att tillsammans med Finlands regering kunna meddela att de första kommersiella bankerna i Finland nu ska ge finansiering till SMF-företag. Dessa banker kommer att vara viktiga partner när det gäller att ge stöd till företagare med tillväxt- och utvecklingsvilja. Vi är övertygade om att dessa avtal kommer att medföra varaktiga fördelar för finländska företag.”

EIF:s verkställande direktör Luigi Gilibert konstaterade: ”Jag gläder mig över att de första garantiavtalen inom SMF-initiativet undertecknades så snabbt i Finland. Dessa transaktioner kommer att generera över 220 miljoner euro SMF-finansiering under de kommande åren. Kombinationen av EU:s struktur- och investeringsfonder och nationell budget, EU:s Horisont 2020 och EIB-gruppens resurser gör det möjligt för EIF att erbjuda riskfördelning och sänkning av kapitalkrav till finansiärer, vilket bör förbättra lånevillkoren för finländska SMF-företag.”

Finlands näringsminister Mika Lintilä konstaterade: "SMF-initiativets garantiinstrument för SMF-företag utvidgar finansieringen från det finska strukturfondsprogrammet. Användningen av instrument med högre hävstångseffekt jämfört med traditionella direkta bidrag ökar verkningsfullheten i EU:s regionalpolitik. Ett mycket värdefullt element i SMF-finansiering av denna typ är den låga nivån på den administrativa bördan, särskilt för mottagarna av finansieringen, SMF-företagen."

Corina Crețu, EU-kommissionär för regionalpolitik, kommenterade undertecknandet: ”Jag är glad över att programmet ger resultat så fort! SMF-företagen är motorer för tillväxt och skapande av arbetstillfällen i Finland och SMF-initiativet ger företagen bättre tillgång till sådan finansiering som de behöver. Fler medlemsstater bör gå med i SMF-initiativet och börja använda medel ur strukturfonderna på nya och kreativa sätt.”

SMF-initiativet är ett gemensamt program som sammanför stöd från Europeiska kommissionen, EIB-gruppen och Finland med sikte på att stimulera SMF-finansieringen genom att tillhandahålla partiell risktäckning för SMF-låneportföljer utifrån finansiella helheter. Utöver strukturfondsmedel (Eruf-resurser) och Finlands nationella budget medfinansieras SMF-initiativet med Horisont 2020-resurser och får också tillgång till resurser från EIB-gruppen. 40 miljoner euro investeras i det finska SMF-finansieringsprogrammet, inbegripet 20 miljoner euro från Eruf.

Om EIF

Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av EIB-gruppen. Dess primära uppdrag är att stödja europeiska mikroföretag samt SMF-företag genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF skapar och utvecklar riskkapital och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument specifikt för denna målgrupp. På detta sätt främjar EIF EU:s målsättningar gällande innovation, forskning och utveckling, företagande, tillväxt och sysselsättning.

Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) ägs av medlemsstaterna och är EU:s institution för långfristiga lån. Den erbjuder långfristig finansiering för goda investeringar och bidrar på så vis till tillväxt, sysselsättning, regional integration och klimatåtgärder i Europa och utanför Europas gränser.

För att maximera tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen har EIB fyra prioriterande områden för sin verksamhet: innovation och kunnande, SMF-företag, klimatåtgärder och strategisk infrastruktur i hela EU.

Ytterligare upplysningar:

Arbets- och näringsministeriet:
Jussi Yli-Lahti
Tfn +358 50 396 1072, e-post: [email protected]

Jyrki Orpana
Tfn +358 50 409 4457, e-post: [email protected]
Följ oss på Twitter @Tem_uutiset

Europeiska investeringsfonden:
David Yormesor
Tfn +352 42 66 88 346, e-post: [email protected]

Europeiska investeringsbanken:
Alicja Chylta
E-post: [email protected], tfn +352 4379 88233, pressavdelning +352 4379 21000 
Följ oss på Twitter @EIBtheEUBank

Tillbaka till toppen