Hoppa till innehåll

Statsminister Rinne och näringsminister Kulmuni: Finland bästa platsen i Norden för företagsamhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.11.2019 12.39 | Publicerad på svenska 5.11.2019 kl. 17.15
Pressmeddelande

”Ett av regeringens viktigaste mål är att allt flera delvis eller helt arbetsförmögna människor i arbetsför ålder arbetar antingen som arbetstagare eller som företagare, att de förverkligar sina drömmar och att de deltar i utvecklandet av Finland. Alla ärenden som gäller företagande har i syfte att främja företagandet koncentrerats under ett separat tema i regeringsprogrammet, dvs. strategin för företagande”, sade statsminister Antti Rinne då han öppnade det nationella företagarforumet i Helsingfors den 5 november.

Mera än 120 företrädare för näringslivsorganisationer, företag, andra intressenter och ministerier sammanträdde till mötet som ordnats av arbets- och näringsministeriet för att diskutera företagandets och företagsfrämjandets betydelse för hållbar tillväxt och sysselsättning. Tillställningen inledde beredningen av företagarstrategin som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering.

”Denna regering kommer att skapa en konsekvent företagarpolitik med hjälp av företagarstrategin. En strategi behöver målsättningar. Att göra Finland det bästa stället i Norden för företagande är enligt min uppfattning ett gott och realistiskt mål”, konstaterade statsminister Rinne.

Näringsminister Katri Kulmuni som svarar för beredningen av företagarstrategin betonade övergripande närings- och innovationspolitik som bidrar till mångsidigare näringsstrukturer och som uppmuntrar företag att växa, förnya sig samt att sysselsätta.

”Vi håller på att bereda en strategi för företagande som tar hänsyn såväl till företag av olika storlekar som unga tillväxtföretag. Strategin ska inbegripa främjandet av ställningen för ensamföretagare och mikroföretags sysselsättande förmåga, utvecklandet av värdeutvecklingen och skapandet av affärskoncept för den kreativa branschen, stödjandet av de små och medelstora företagens och mid cap -företags tillväxtorientering och internationalisering samt exportfrämjandet som genomförs i samarbete med stora så kallade lokomotivföretag” berättade näringsminister Kulmuni.

Företagarstrategin ska identifiera de viktigaste tillväxthinder som påverkar sysselsättning och företagens verksamhetsmiljö och hjälpa att hitta medel för eliminering av dem.

I sitt tal lyfte statsminister Rinne fram några utvecklingsobjekt som är centrala för företagarstrategin, såsom till exempel bristen på arbetskraft. 

”Allt flera företag rapporterar om brist på arbetskraft. För att kunna lösa problemet behöver vi ännu bättre arbetskraftstjänster som uppmuntrar och hjälper arbetslösa att hitta de lediga arbetsplatserna. Utländsk arbetskraft behövs också. Beredningen av arbetsbaserad invandring kommer att flyttas till arbets- och näringsministeriet från och med nästa år - i gott samarbete med andra ministerier. Detta skapar även ett underlag för ännu ambitiösare utveckling av den arbetsbaserade invandringen.

Förutsättningarna för ekonomisk tillväxt diskuterades också

Tillställningens intressentaspekt framfördes av Aki Kangasharju, VD för Näringslivets forskningsinstitut (Etla) och av en panel med företrädare för företag. I sitt tal behandlade Kangasharju företagandets betydelse för Finlands ekonomi, dess nuläge och framtidsutsikterna.

Temat för paneldiskussionen var faktorer som påverkar tillväxten: nya idéer, kapital och kompetenta människor. Paneldeltagarna, styrelseordföranden Kari Jussi Aho, Rukakeskus Oy/ Pyhätunturi, styrelseordföranden Tom Kaisla, Eilakaisla Oy, verkställande direktören Nina Olander-Villegas, Beautyhair Sirpa Mansner Oy och ensamföretagaren Anna Perho, Blonde Ambition Oy, diskuterade regleringen som påverkar nya företags tillträde på marknaden, konkurrensläget, finansmarknadernas funktion samt matchningen mellan arbete och arbetstagare.

Det fortsatta arbetet med företagarstrategin

Företagarstrategin kommer att drivas vidare under hela regeringsperiodens gång. Strategin bereds under arbets- och näringsministeriets ledning i samarbete med olika ministerier och samarbetsparter. Nästa steg är att man utnämner en brett baserad styrningsgrupp med direktör Olli Koski från arbets- och näringsministeriet som ordförande.

Målet är att företagarstrategin ska bli färdig under början av 2020 varefter den kan genomföras i stor omfattning.

Mer information:
Olli Koski, direktör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 174

Tillbaka till toppen