Hoppa till innehåll

Parlamentarisk uppföljningsgrupp ska stödja beredningen av redogörelsen om försörjningsberedskapen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2021 13.28
Pressmeddelande
Kuvassa rahtilaiva

Statsrådet tillsatte den 9 december 2021 en parlamentarisk uppföljningsgrupp för att stödja beredningen av redogörelsen om försörjningsberedskapen. I gruppen ingår företrädare för varje riksdagsparti som väljs genom val. Ordförande för gruppen är arbetsminister Tuula Haatainen. Uppföljningsgruppens mandatperiod börjar den 15 december 2021 och varar tills redogörelsen om försörjningsberedskapen blivit klar.

Coronapandemin har lyft fram försörjningsberedskapen och beredskapsarbetet i centrum för den samhälleliga debatten och gett upphov till ett behov av att utveckla försörjningsberedskapen över regeringsperioderna. Den beredning av redogörelsen som arbets- och näringsministeriet har inlett stöder detta utvecklingsarbete. 

Den parlamentariska uppföljningsgruppen har till uppgift att 1) utvärdera, stödja och följa upp beredningen av redogörelsen, 2) säkerställa samarbetet och växelverkan med riksdagsgrupperna under beredningen av redogörelsen, 3) utvärdera och framföra synpunkter på slutsatserna och riktlinjerna i redogörelsen samt 4) stödja och genomföra offentliggörandet av riktlinjerna i redogörelsen.

Förutom ordförande Tuula Haatainen har följande riksdagsledamöter som föreslagits av riksdagspartierna utsetts till medlemmar och ersättare i uppföljningsgruppen:

Katja Taimela, Socialdemokratiska riksdagsgruppen (ersättare Mika Kari)
Juha Mäenpää, Sannfinländarnas riksdagsgrupp (Sanna Antikainen)
Janne Sankelo, Samlingspartiets riksdagsgrupp (Mia Laiho)
Mikko Savola, Centerns riksdagsgrupp (Hannakaisa Heikkinen)
Hanna Holopainen, Gröna riksdagsgruppen (Mirka Soinikoski)
Johannes Yrttiaho, Vänsterförbundets riksdagsgrupp (Pia Lohikoski)
Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen (Veronica Rehn-Kivi)
Sari Tanus, Kristdemokratiska riksdagsgruppen (Antero Laukkanen)
Harry Harkimo, Liike Nyt-rörelsens riksdagsgrupp 

Uppföljningsgruppens permanenta tjänstemannasakkunniga är kanslichef Raimo Luoma, avdelningschef Antti Neimala och industrirådet Eeva Vahtera från arbets- och näringsministeriet. 

För styrningen av beredningen av redogörelsen har det också inrättats en ledningsgrupp. Ordförande är kanslichef Raimo Luoma. I gruppen ingår representanter för försvarsministeriet, inrikesministeriet, utrikesministeriet och finansministeriet. I beredningen av redogörelsen deltar dessutom kontinuerligt statsrådets förvaltningsövergripande samarbetsgrupp för försörjningsberedskapen, där alla ministerier är representerade. Ordförande för samarbetsgruppen är avdelningschef Antti Neimala.

Ytterligare information:
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3518

Tillbaka till toppen