Hoppa till innehåll

Petri Peltonen fortsätter som understatssekreterare

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2020 13.30
Pressmeddelande
Kuva Petri Peltonen

Teknologie licentiat Petri Peltonen fortsätter som understatssekreterare vid arbets- och näringsministeriet 1.2.2021–31.1.2026. Regeringen fattade beslut om detta 3.12.2020.

Understatssekreteraren har till uppgift att bistå kanslichefen med att leda och samordna arbets- och näringsministeriets och förvaltningsområdets strategiska helheter, styrning och verksamhetsmodeller.

Understatssekreteraren bistår kanslichefen vid ledningen särskilt när det gäller beredningen av näringspolitiska vittsyftande specialprojekt och bistår kanslichefen i skapandet av internationella samarbetsnätverk samt främjandet av investeringsprojekt. Understatssekreteraren är kanslichef Raimo Luomas första ställföreträdare.

Peltonen har sedan 2016 arbetat som understatssekreterare vid arbets- och näringsministeriet. Dessförinnan arbetade han som avdelningschef vid arbets- och näringsministeriet och dess föregångare handels- och industriministeriet sedan 2007. Före sin karriär vid ministeriet arbetade han vid Tekes i tio års tid i olika uppgifter. Han har också erfarenhet av produktutvecklingsuppgifter inom den privata sektorn och av internationella utvecklingsuppgifter inom rymdteknik vid Europeiska rymdorganisationen ESA.

Det inkom 11 ansökningar till uppgiften.

Ytterligare information:
Raimo Luoma, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 244
Krista Turunen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 178

Tillbaka till toppen