Hoppa till innehåll

Nordiska ministrar dryftar coronaläget avseende arbetsliv och EU:s initiativ om minimilöner

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 12.6.2020 13.43
Nyhet

Åtgärder för att återuppliva arbetslivet efter coronavirusepidemin behandlas vid ett inofficiellt möte för Nordiska ministerrådet för arbetsliv den 12 juni 2020. Ministrarna kommer även att diskutera EU:s initiativ om minimilöner. Vid videokonferensen representeras Finland av arbetsminister Tuula Haatainen och social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Arbetsminister Haatainen berättar vid mötet om de sysselsättningsåtgärder som vidtagits i Finland före och under coronakrisen.

– Investeringar i en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling, digitalisering samt forskning och innovation bidrar till att påskynda den ekonomiska återhämtningen. Vi måste inrikta åtgärderna på att främja sysselsättningen och kompetensen och samtidigt se till att åtgärderna riktas rättvist till medborgarna, betonar minister Haatainen.

Social- och hälsovårdsminister Pekonen berättar att nästan 60 procent av finländarna övergick till distansarbete på grund av coronaviruset.

– För att säkerställa att arbetsgemenskaperna klarar sig i en krissituation är det bra att beakta arbetsgemenskapernas förmåga att förnya sig, deras kunskaper om psykisk hälsa och stöd för arbetsförmågan särskilt efter en krissituation, säger minister Pekonen.

Regeringen tar ställning till EU:s initiativ om minimilöner först efter kommissionens förslag

Vid mötet diskuterar ministrarna också en minimilön på EU-nivå, som Europeiska kommissionen strävar efter att utarbeta ett förslag om senare. Finlands regering stöder preliminärt målen att bekämpa fattigdom bland arbetande, men en noggrannare ståndpunkt i frågan intas först efter det att kommissionen har lagt fram sitt förslag. Ett eventuellt projekt får inte äventyra lönebildningsprocesserna i de nordiska länderna och de andra länder vars system baserar sig på täckande kollektivavtal.

Inga beslut fattas vid det inofficiella ministermötet. Danmark är värdland för mötet.

Ytterligare information:
Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496
Lippe Koivuneva, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 236

Aino-Kaisa Pekonen Tuula Haatainen
Tillbaka till toppen