Hoppa till innehåll
Media

Programmet för arbetsförmåga upphör – åtgärder för att främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra fortsätter

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 9.40
Pressmeddelande
Työkykyohjelman päätöstilaisuus pidetään keskiviikkona 15.2.2023.

Regeringens program för arbetsförmåga har 2019–2023 sökt lösningar på problemen med sysselsättningen av partiellt arbetsföra. Samtidigt har man utvecklat allt mer verkningsfulla tjänster för att stödja arbetsförmågan. Vid avslutningstillställningen för programmet för arbetsförmåga den 15 februari granskades sysselsättningen av partiellt arbetsföra som ett fenomen med tanke på samhällelig hållbarhet, delaktighet och servicesystem.

”Partiellt arbetsföra ska ha möjlighet att arbeta och vara med om att bygga samhället efter förmåga. Nu har vi utanför arbetslivet av olika skäl uppskattningsvis 65 000 partiellt arbetsföra som skulle vilja och kunna arbeta. Samtidigt råder det brist på arbetskraft bland arbetsgivarna: arbete och arbetstagare möts inte. De partiellt arbetsföra ska ses som en del av lösningen av problemet”, sade arbetsminister Tuula Haatainen i öppningsanförandet.

Arbets- och näringsministeriet (ANM) ansvarar för och har genomfört programmet för arbetsförmåga i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (SHM). ANM:s åtgärder har fokuserat på att avveckla hinder för sysselsättning av partiellt arbetsföra och på att påskynda sysselsättningen. Genom SHM:s åtgärder har sådana tjänster för stödjande av arbetsförmågan utvecklats som stärker arbets- och funktionsförmågan och främjar sysselsättningen. 

”Rätt dimensionerade tjänster för arbets- och funktionsförmågan ökar människors välbefinnande och stärker sysselsättningen, sade social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

En extern utvärdering av programmet för arbetsförmåga kommer att bli klar i slutet av april. Vid avslutningen hördes således bara preliminära observationer om programmets resultat.

”Även om det program för arbetsförmåga som regeringen har genomfört snart håller på att avslutas, måste man målmedvetet fortsätta med åtgärderna för att sysselsätta partiellt arbetsföra också under kommande regeringsperioder”, påminde minister Haatainen.

Förvaltningsområdenas åtgärder stöder varandra

I 22 försöksprojekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde utvecklades nya effektiva verksamhetsmodeller för stödjande av arbetsförmågan, såsom multiprofessionella team för stöd för arbetsförmågan. De är verksamma vid välfärdsområdenas social- och hälsocentraler. Samtidigt har bruket av metoder för stödd sysselsättning utökats som hjälp för dem som är svårast att sysselsätta. Yrkespersonernas kunnande har stärkts så att de känner till servicehelheten för stöd för arbetsförmågan och kan utnyttja den för kundens bästa. Dessutom erbjuds utbildning för samordnare för arbetsförmåga riksomfattande i åtta yrkeshögskolor. Effekterna av åtgärderna har också följts upp genom en utvärderings- och uppföljningsundersökning som producerar information både för att samordna tjänsterna och förmånerna för arbetslösa partiellt arbetsföra och för att stödja utvecklingen av lagstiftningen.

”Högklassiga tjänster som stöder arbetsförmågan ska tillhandahållas alla personer i arbetsför ålder på lika villkor. Detta sker genom att samordna social- och hälsovårdstjänsterna, betona tidig identifiering av sektorsövergripande servicebehov och stärka yrkesmänniskornas kompetens i fråga om stöd för arbetsförmågan”, betonade minister Sarkkinen.

Inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde har det statsägda bolaget med specialuppgifter Jobbkanalen Ab grundats för att anställa sådana partiellt arbetsföra personer som har det svårast på arbetsmarknaden. Med stöd av programmet för arbetsförmåga har också kompetenscentret för sociala företag YYO startats. Dess uppgift är att ge riksomfattande rådgivning och vägledning för att stärka verksamhetsförutsättningarna för socialt företagande och öka sysselsättningen av partiellt arbetsföra. Inom programmet för påskyndande av sysselsättning genom upphandling har man byggt upp ett nätverk, utvecklat en verksamhetsmodell, gett rådgivning och gjort sysselsättningsvillkoret i upphandlingslagen känt. En ökad användning av villkoret gör det lättare för dem som har svagare ställning på arbetsmarknaden att få arbete.

Även vid arbets- och näringsbyråerna har det anställts fler samordnare av arbetsförmågan för att servicebehoven hos partiellt arbetsföra ska kunna identifieras och tillgodoses bättre än tidigare. Partiellt arbetsföra har nytta av att de får personligt, tillräckligt långvarigt stöd, såsom arbetsträning. Samtidigt har de sakkunniga vid arbets- och näringstjänsterna intensifierat det skräddarsydda samarbetet med arbetsgivare och företag. Utöver lönesubvention har till exempel användningen av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen ökat. 

Programmet för arbetsförmåga är en del av den helhet som utgörs av sysselsättningsåtgärderna för statsminister Sanna Marins regering. Den grundläggande tanken med programmet för arbetsförmåga är att även partiellt arbetsföra har möjlighet att arbeta och bygga upp samhället enligt sin förmåga. 

Ytterligare information:

Emily Strohm, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 367 0263 [email protected]
Jiri Sironen, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 029 516 3410 fornamn.efternamn @gov.fi
Kimmo Ruth, arbetsmarknadsråd, tfn 029 504 8073 [email protected] (åtgärderna inom programmet för arbetsförmåga inom ANM:s förvaltningsområde)
Niina Kovanen, specialsakkunnig, projektchef, tfn 029 516 3726 [email protected], (åtgärderna inom programmet för arbetsförmåga inom SHM:s förvaltningsområde)

Tillbaka till toppen