Hyppää sisältöön
Media

Työkykyohjelma päättyy – toimia osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi jatketaan

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.2.2023 9.40
Tiedote
Työkykyohjelman päätöstilaisuus pidetään keskiviikkona 15.2.2023.

Hallituksen Työkykyohjelmassa on vuosina 2019-2023 etsitty ratkaisuja osatyökyisten työllistymisen ongelmiin. Samalla on kehitetty entistä vaikuttavampia työkyvyn tuen palveluja. Työkykyohjelman päätöstilaisuudessa 15. helmikuuta osatyökykyisten työllistymistä tarkasteltiin ilmiönä yhteiskunnallisen kestävyyden, osallisuuden ja palvelujärjestelmän näkökulmista.

”Osatyökykyisillä on oltava mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan. Nyt meillä on työelämän ulkopuolella arviolta 65 000 eri tavalla osatyökykyisistä, jotka haluaisivat ja pystyisivät työhön. Samaan aikaan työnantajilla on työvoimapula: työ ja työntekijä eivät kohtaa. Osatyökykyiset on nähtävä osana ongelman ratkaisua”, sanoi työministeri Tuula Haatainen tilaisuuden avauspuheenvuorossa.

Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä on toteuttanut työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kanssa. TEM:n toimet ovat keskittyneet purkamaan osatyökykyisten työllistymisen esteitä ja vauhdittamaan työllistymistä. STM:n toimilla on kehitetty työkyvyn tuen palveluja, jotka vahvistavat työ- ja toimintakykyä ja edistävät työllistymistä. 

”Oikein mitoitetut työ- ja toimintakyvyn palvelut lisäävät ihmisten hyvinvointia ja vahvistavat työllisyyttä, sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen painotti.

Työkykyohjelmasta valmistuu ulkoinen arviointi huhtikuun lopussa. Päätöstilaisuudessa kuultiin siten vasta alustavia havaintoja ohjelman tuloksista.
”Vaikka tämän hallituksen toteuttama Työkykyohjelma on pian päättymässä, toimia osatyökykyisten työllistymisen eteen on määrätietoisesti jatkettava myös tulevilla hallituskausilla” muistutti ministeri Haatainen.

Hallinnonalojen toimenpiteet tukevat toisiaan

STM:n hallinnonalan 22 kokeiluhankkeessa kehitettiin uusia vaikuttavia työkyvyn tuen toimintamalleja, kuten moniammatilliset työkyvyn tuen tiimit, jotka toimivat hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Samalla on lisätty tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä kaikkein vaikeimmin työllistyvien apuna. Ammattilaisten osaamista on vahvistettu siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi. Lisäksi työkykykoordinaattorikoulutusta tarjotaan valtakunnallisesti kahdeksassa ammattikorkeakoulussa. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on seurattu myös arviointi- ja seurantatutkimuksella, joka tuottaa tietoa niin osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi kuin lainsäädännön kehittämisen tueksi.

”Laadukkaat työkyvyn tuen palvelut on tarjottava yhdenvertaisesti kaikille työikäisille. Tämä tapahtuu sovittamalla yhteen sosiaali- ja terveyspalveluita, painottamalla monialaisten palvelutarpeiden varhaista tunnistamista ja vahvistamalla ammattilaisten työkyvyn tuen osaaminen”, ministeri Sarkkinen korosti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla on perustettu valtion erityistehtäväyhtiö Työkanava Oy työllistämään kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä. Työkykyohjelman tukemana on käynnistetty myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO. Sen tehtävänä on antaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallisen yritystoiminnan toimintaedellytysten vahvistamiseksi ja osatyökykyisten työllistämisen lisäämiseksi. Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmassa on rakennettu verkostoa, kehitetty toimintamallia, annettu neuvontaa sekä tehty tunnetuksi hankintalain työllistämisehtoa. Ehdon käytön lisääminen helpottaa muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työn saantia.

Myös TE-toimistoihin on palkattu lisää työkykykoordinaattoreita, jotta osatyökykyisten palvelutarpeet tunnistetaan ja niihin voidaan vastata aiempaa paremmin. Osatyökykyiset hyötyvät siitä, että he saavat henkilökohtaista, riittävän pitkäkestoista tukea, kuten työhönvalmennusta. Samanaikaisesti TE-palvelujen asiantuntijat ovat tiivistäneet räätälöityä yhteistyötä työnantajien ja yritysten kanssa. Palkkatuen lisäksi esimerkiksi työolosuhteiden järjestelytuen käyttö on lisääntynyt. 

Työkykyohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykyohjelman perusajatus on, että myös osatyökykyisillä on mahdollisuus tehdä työtä ja rakentaa yhteiskuntaa kykyjensä mukaan.

Lisätietoja:

Työministerin erityisavustaja Emily Strohm, p. 050 367 0263  [email protected]
Sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Jiri Sironen, p. 0295 163 410  [email protected]
Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, p. 0295 048 073 [email protected] (Työkykyohjelman toimenpiteet TEM:n hallinnonalalla)
Erityisasiantuntija, hankepäällikkö Niina Kovanen, p. 0295 163 726 [email protected], (Työkykyohjelman toimenpiteet STM:n hallinnonalalla)

 
Sivun alkuun