Hoppa till innehåll

Jakeluvelvoitelain muutosesitys lausuntokierrokselle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2022 12.57
Tiedote
Nainen tankkaa, tankkauspistooli auton bensatankin syöttöaukossa

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt jakeluvelvoitelain muutosesityksen lausunnolle. Jakeluvelvoitetta, eli uusiutuvien polttoaineiden osuutta liikennepolttoaineessa, esitetään laskettavaksi väliaikaisesti vuonna 2023, samaan tapaan kuin tehdään tänä vuonna. Esityksellä reagoidaan polttoaineen hinnan nousuun.

Jotta väliaikaisen laskun aiheuttamat päästövähennykset pystytään kompensoimaan, esitetään vuosien 2024−2029 velvoitetasoja nostettavaksi. Lisäksi vuoden 2030 jakeluvelvoite esitetään nostettavaksi 34 prosenttiin. 

Jakeluvelvoitteen mukaan liikennepolttoaineen jakelijoiden vuosittain kulutukseen toimittamasta liikennepolttoaineesta tietyn osuuden tulee olla uusiutuvia polttoaineita. Jakeluvelvoitteella edistetään uusiutuvien polttoaineiden käyttöä moottoribensiinin, dieselöljyn ja maakaasun korvaamiseksi liikenteessä.

Vuoden 2023 jakeluvelvoitetta esitetään laskettavan 13,5 prosenttiin

Äkillisen energian hinnannousun vuoksi Varautumisen ministerityöryhmä linjasi huhtikuussa jakeluvelvoitteen alentamisesta vuosina 2022 ja 2023. Tavoitteena on alentaa liikenteen polttoaineen hintoja. Velvoitetta tänä vuonna alentava hallituksen esitys lähetettiin eduskuntaan toukokuun lopulla. Nyt lausunnoille lähtevässä esityksessä ehdotetaan, että myös vuoden 2023 jakeluvelvoitetta lasketaan 7,5 prosenttiyksiköllä. Ensi vuonna jakeluvelvoite olisi siis 13,5 prosenttia. 

Tavoitteena on laskea polttoaineen jakeluvelvoitetta väliaikaisesti, mutta myös kompensoida myöhemmin laskun vuoksi toteutumatta jääneitä päästövähennyksiä nostamalla pidemmän aikavälin velvoitetasoa. 

Jakeluvelvoitetta esitetään nostettavaksi 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä

Jakeluvelvoitetasoa esitetään nostettavaksi 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Korotusta alkuperäisestä tavoitteesta olisi neljä prosenttiyksikköä. Jakeluvelvoitetason nostaminen linkittyy useisiin hallituksen strategioihin ja tavoitteisiin, muun muassa fossiilittoman liikenteen tiekarttaan, keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan sekä kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan.

Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan alkuperäisten velvoitetasojen nostamista, jotta vuoden 2022 ja 2023 toteutumattomat päästövähennykset saadaan kompensoitua. Jakeluvelvoitetta tulisi siis nostaa vuoden 2023 jälkeen aiemmin suunniteltua enemmän.

Lausuntoja voi antaa 9.8. saakka

Lausuntokierros jakeluvelvoitelain muuttamisesta on avoinna 9.8.2022 saakka. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi -sivustolla. Esitys viimeistellään saadun palautteen perusteella, ja se on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Nicoleta Kaitazis, TEM,  p. 029 504 7067 
erityisasiantuntija Harri Haavisto, TEM, p. 029 504 7059

Tillbaka till toppen