Hoppa till innehåll

Proposition på remiss: fortsatt stöd för fasta kostnader utan täckning enligt lagen om kostnadsstöd

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2022 10.49 | Publicerad på svenska 14.3.2022 kl. 14.19
Pressmeddelande

Det föreslås att stödet för fasta kostnader utan täckning enligt lagen om kostnadsstöd ska fortsätta. Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om de föreslagna ändringarna i lagen om kostnadsstöd senast den 18 mars 2022. Lagen avses träda i kraft i maj. Stödet delas ut av Statskontoret.

Stödet är i första hand avsett för medelstora och stora företag. Det största möjliga stödbeloppet är 6 miljoner euro och det koncernspecifika stödtaket 12 miljoner euro. Stödperioden är tiden mellan december 2021 och februari 2022. Jämförelseperioderna är januari–februari och december 2019. Stödet delas ut av Statskontoret.

Stödformen var i bruk 2021 och 20 miljoner euro betalades ut. Den lag som nu föreslås begränsar antalet företag som stöds så att stödet endast riktas till sådana hinder eller begränsningar för affärsverksamheten som beror på lag eller ett föreläggande av en myndighet, på samma sätt som i de sista skedena av kostnadsstödet. 

Giltighetstiden för EU:s undantag för statligt stöd går ut den 30 juni 2022, vilket också är den dag då lagen om kostnadsstöd upphör att gälla.

Mer information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3732
 

 

Tillbaka till toppen