Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ren natur är konkurrensfördel för programtjänstföretagen

Arbets- och näringsministeriet
31.10.2016 11.30 | Publicerad på svenska 31.10.2016 kl. 12.32
Pressmeddelande

En turist väljer sitt resmål på basis av det innehåll, de aktiviteter och de upplevelser som resmålet erbjuder. Detta framgår av branschrapporten om programtjänsterna för turismen, som arbets- och näringsministeriet offentliggjorde den 31 oktober 2016.

Programtjänsterna för turismen inbegriper platser som kan besökas och platser där man kan idka sport av något slag samt aktiviteter med program. Drygt 6 100 företag på olika håll i Finland erbjöd tjänster av ovan nämnda slag år 2014. Företagens omsättning uppgick till knappa 2,5 miljarder euro, och de sysselsatte direkt fler än 12 000 arbetstagare. Företagen anlitar dessutom, i likhet med andra aktörer inom turismbranschen, hyrd arbetskraft. Trots att omsättningen minskat en aning har programtjänstföretagen lyckats öka sin sysselsättning något jämfört med tidigare.

– Rollen av natur- och må bra-turism framhävs också fortsättningsvis inom programtjänsterna för turismen. Företagen har fortfarande en stor outnyttjad potential när det gäller att omvandla den omgivande naturen till produkter som lockar internationella turister, konstaterar branschchef Susanna Jänkälä, NTM-centralen i Norra Österbotten, som sammanställt rapporten.

I fortsättningen är ett ansvarstagande handlingssätt allt viktigare för turistföretagen och hållbara val som är synliga i kundens kontaktyta är en förutsättning för konkurrenskraftig verksamhet. I framtiden när konkurrensen ytterligare hårdnar och kundernas kravnivå höjs framhävs betydelsen av trygghet för resebeslutet och i själva produkterna.

Företagens utvecklingsbehov handlar om omvandling av utbudet till dagsprogram och färdiga paket som lätt kan köpas av researrangörer samt aktivering av säljarparten som sammanställer paketen. Researrangörerna efterlyser också produkter i form av rundresor vars dagsprogram innehåller lätta naturaktiviteter.

Digitaliseringen som en del av företagens serviceprocess kommer att ytterligare öka sin betydelse i fortsättningen. Anpassning till digitaliseringen är en grundförutsättning för bibehållen konkurrenskraft, säger Susanna Jänkälä. Behovet att förbättra sina kunskaper i digitalisering kommer att öka hos alla anställda vid företagen.

Branschrapporten om programtjänsterna för turismen finns fr.o.m. 31.10.2016 tillgänglig på adressen: www.temtoimialapalvelu.fi. Samtidigt offentliggörs dessutom en SMF-branschbarometer för turismsektorn. Barometern kan laddas ner här (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Susanna Jänkälä, branschchef, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 040 766 5541
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen