Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rapport: Finland strävar efter att bli ett ledande land inom AI

Arbets- och näringsministeriet
14.3.2019 14.03 | Publicerad på svenska 14.3.2019 kl. 15.37
Pressmeddelande

När Finland ska lotsas in i den artificiella intelligensens (AI) tidevarv krävs fortgående kompetensutveckling, en gemensam diskussion om etiska frågor kring AI samt djärva val och investeringar, konstateras i den slutrapport om Programmet för artificiell intelligens som publicerades i dag den 14 mars 2019. Ett konkret val som rekommenderas i slutrapporten är satsningar på utnyttjande av data och artificiell intelligens i synnerhet inom affärsverksamhet som riktar sig till företagskunder. Där har Finland redan stark kompetens och kan räknas till föregångarna.

I vilken grad AI utnyttjas varierar för närvarande mellan olika företag och olika branscher: organisationer som har kommit långt inom digitalisering har också kommit långt inom tillämpning av AI. Data har blivit världens mest värdefulla resurs. Inom affärsverksamhet som riktar sig till företagskunder (B2B) har konkurrensen om att utnyttja data bara börjat, till skillnad från inom affärsverksamhet där företagen riktar sig till konsumenter (B2C). Den senare domineras av internationella jättar inom plattformsekonomin. Här finns en möjlighet för Finland: AI som lämpar sig för B2B-affärsverksamhet är fortfarande under utveckling, och där hör den finländska forskningen inom AI till världens bästa. 

– Finland hör till de nationer som kan vara bland de första att söka lösningar, dra nytta av denna utveckling och stärka medborgarnas välfärd. Det viktigaste är att alla finländare inkluderas i förändringen. När arbetets innehåll förändras måste vi se till att finländarna har sådana kunskaper och färdigheter att de klarar sig på arbetsmarknaden, säger näringsminister Mika Lintilä.

– Finland har starkt kunnande när det kommer till B2B-affärsverksamhet. Small Data och AI-teknik såsom oövervakad maskininlärning kan bidra till att göra Finland till ett ledande land på B2B-marknaden, säger Pekka Ala-Pietilä, ordförande för styrgruppen för programmet för artificiell intelligens.

När man ska skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt Finland är det av avgörande vikt att åstadkomma ett tätt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn för att främja digitalisering och utnyttjande av artificiell intelligens i affärsverksamhet. Därigenom kan man finna fungerande metoder för att lyfta satsningar på innovationsverksamhet, bygga fungerande samarbetsmodeller, utveckla sporrande reglering samt i bred utsträckning stödja kunnande och kompetensutveckling inom företagsvärlden.

Inom utvecklingen och tillämpningen av AI råder hård konkurrens om experterna. Det är alltså viktigt att locka experter med spetskompetens till Finland och satsa på att öka kompetensen såväl hos företagens ledning som i organisationerna i övrigt. I rapporten föreslås bland annat att man bör utreda en möjlighet att ge alla personer i yrkesverksam ålder en utbildningssedel eller ett utbildningskonto. Det skulle ge upphov till en fungerande marknad för vuxenutbildning i Finland. 

I arbetet med programmet för artificiell intelligens deltog över hundra inflytelserika personer och experter från näringslivet och övriga samhällssektorer. Rapporten omfattar elva olika ämnesområden med rekommendationer om åtgärder för utnyttjande av AI i Finland. I rapporten presenteras också en vision om Finland i AI-eran 2025. Enligt visionen är Finland då ett attraktivt och konkurrenskraftigt land som har den mest relevant utbildade befolkningen bestående av medvetna och självständiga samhällsmedlemmar. 

Bakgrund

I maj 2017 ställde näringsminister Mika Lintilä upp målet att Finland ska bli ett av världens ledande länder inom tillämpning av artificiell intelligens och tillsatte en arbetsgrupp för att bereda ett förslag till Finlands program för artificiell intelligens. Under arbetets gång har rapporterna Suomen tekoälyaika (Finlands AI-era) (2017) och Tekoälyajan työ (Arbetet under den artificiella intelligensens tidevarv) (2018) publicerats.

Ytterligare upplysningar

Jussi Nissilä, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 052
Maikki Sipinen, sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn, 0295 047 01

Tillbaka till toppen