Hoppa till innehåll
Media

Rapport föreslår metoder för att utveckla avtalsbaserad verksamhet som ett verksamhetssätt för region- och stadsutveckling

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2023 10.00
Pressmeddelande

Avtal, avtalande och partnerskap har blivit viktiga verksamhetssätt för region- och stadsutvecklingen. Avtal mellan i synnerhet städerna och staten håller på att etableras, men samtidigt söker detta ännu sin form.

Den färska rapporten erbjuder material för att utveckla avtalstänkandet med utgångspunkt i begreppsmässig strukturering och utländska exempel som är nyttiga och utmynnar i praktiska rekommendationer. Samtidigt lyfter den fram den avtalsbaserade verksamhetens förhållande till andra instrument för region- och stadsutvecklingen. 
 
De orter och teman som den avtalsbaserade verksamheten lämpar sig för bör enligt rapporten identifieras bättre. Den viktigaste frågan som framgår av rapportens resultat är om avtal uppfattas som en särskild metod eller som ett generellt centralt verktyg även i regionutvecklingen.
 
Avtal eller avtal mellan städerna och staten som utvecklingsverktyg används bland annat i frågor som gäller markanvändning, boende och trafik, för att påskynda innovationsverksamheten och som det senaste också i samtal om regional utveckling mellan landskapen och staten.

Ytterligare information:
Ilppo Soininvaara, projektchef, FD, tfn 050 411 0980
Petri Kahila, forskningsdirektör, Östra Finlands universitet, centret för regional- och kommunalforskning Spatia, tfn 050 411 8445
Katja Palonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7071
Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4919 
 

Tillbaka till toppen