Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Reboot Finland – digitalt nytänkande :-) på Slush

Arbets- och näringsministeriet
30.11.2016 14.02
Pressmeddelande

Sidoevenemanget Reboot Finland – Hacks, Pitching and Awards, som ordnas den 30 november 2016 kl. 18.30–20.30 i samband med evenemanget Slush, är en del av en kampanj som går under namnet Reboot Finland. Reboot Finland är en kampanj som startats av arbets- och näringsministeriet, Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro och som utmanar oss alla att tänka och agera på ett nytt sätt så att det hundraåriga Finland förblir världens bästa land även i framtiden.

Reboot Finland - Hacks samlar de bästa resultaten från flera inhemska hackaton-evenemang till Slush. Utmaningarna vid hackaton-evenemangen har ställts upp av flera ledande företag från olika branscher och antagits av toppteam med medlemmar från såväl uppstartsföretag som små och medelstora företag och storföretag. Ordförande för juryn vid Reboot Finlands hackaton-tävling är arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson.

Varför behövs Reboot Finland och nytänkande?

Finland är i olag. Vi placerar oss högt upp i internationella jämförelser när kunnande, innovativitet, jämställdhet eller social rörlighet mäts. Trots det är en stor del av finländarna arbetslösa, och Finlands skuldbörda växer i oroväckande takt. Var är felet, när ypperliga utgångspunkter ger endast medelmåttiga resultat?

Att få Finland i skick igen, så att alla här har det bra och det finns framgångsrika företag, arbete och skatteinkomster som kan fördelas till behövande – det är något som berör oss alla. Arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson, som är ordförande för juryn vid sidoevenemanget Reboot Finland – Hacks, Pitching and Awards, som ordnas i samband med Slush, berättar hur vi ska lyckas med det.

– Jag utmanar oss alla att tänka och agera på ett nytt sätt i samhället, så att Finland och de finländska företagen får ett nytt lyft och det därmed också skapas välfärd i samhället. Bara på detta sätt kan det hundraåriga Finland vara världens bästa land också i framtiden, säger Gustafsson.

– Jag vill att digitaliseringen ska ges en nyckelroll i omstruktureringen av vår industri och vår tjänstemarknad – och varför inte också t.ex. i offentliga upphandlingar. Digitaliseringen är den efterlängtade förnyelsen som kan ge maskineriet en extra kick och hjälpa oss att bygga upp ny konkurrenskraft, understryker kanslichefen.

– Digitaliseringen behöver människor, som utvecklare, utnyttjare och slutanvändare. Digitaliseringen innebär först och främst ett nytänkande i företag och offentliga organisationer. Därför vill vi att hela Finland ska reboota, dvs. starta om, berättar Pekka Sivonen, direktör för området digitalisering vid Tekes. Till exempel har många företag märkt att ett hackaton-evenemang som utnyttjar digitaliseringen och ordnas under ett veckoslut är ett mer effektivt sätt att utveckla företagets produkter än traditionellt arbete under flera månader.

De produkter och tjänster som tas fram i det digitaliserade Finland är enligt Sivonen helheter som också är starkt knutna till programvara, big data, data-analys och affärsmodeller för internetåldern. – Dessa produkter kan ges en rejäl prislapp, och kundrelationen blir långvarig, förklarar Sivonen. Att alla företag ska dra nytta av digitaliseringen kommer att sättas som mål för den översyn av Team Finland-tjänsterna som kanslichef Gustafsson leder.

I och med Slush har Finland – och en stor del av resten av världen – vaknat upp till en startup-kultur, där digitalisering och globala möjligheter är inbyggda i företagsidén från allra första stund. Under en kort tid är Helsingfors synkroniserat med den digitala världen.  Samtidigt höjer evenemanget hela Finlands förnyelseförmåga till en ny nivå. Därför är också Reboot Finland med på Slush.

Reboot Finland – Hacks, Pitching and Awards den 30 november 2016 kl. 18.30–20.30 samlar de bästa resultaten från flera inhemska hackaton-evenemang till Slush 2016. Utmaningarna vid hackaton-evenemangen har ställts upp av flera ledande företag från olika branscher och antagits av toppteam som består av såväl uppstartsföretag som små och medelstora företag och storföretag.

Vi bjuder in dig som publik till Reboot Finland – Hacks, Pitching and Awards, där de bästa resultaten från hackaton-evenemangen presenteras ännu en gång. Priserna delas ut av juryns ordförande, arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson. Juryn har som rättesnöre att identifiera de bästa idéerna för att få fart på tillväxten i Finland, vilket också vårt lands regeringsprogram förpliktar till.

Onsdagen den 30 november 2016 kl. 20.30 offentliggör arbets- och näringsministeriet också de prisbelönade i Reboot Finlands hackaton-evenemang på Twitter och Youtube. Vinnarna och juryn kan intervjuas av medierna vid trapporna till Yellow Stage (Pitching Stage) kl. 20.30–21.00.

Se tävlingen som livestream på www.slush.org.

Ytterligare upplysningar:
Jari Gustafsson, kanslichef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7400
Pekka Sivonen, ansvarig direktör, Tekes, tfn 029 505 5996
Tapio Virkkunen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 408 4826
Juhani Kivikangas, vd, Teleforum rf, tfn 040 556 1228

www.rebootfinland.fi – anmäl ditt eget eller någon annans digitala initiativ!
www.suomifinland100.fi

Bakgrund:
Michael E. Porter: En teori om värdekedjor för Internet of Everything-tidsåldern där fysiska produkter stegvis omvandlas till systemiska helheter och system som består av system. Om detta tänkesätt inte låter bekant, lönar det sig att läsa dessa två artiklar (Harvard Business Review). Åtminstone den första artikelns schematiska bild med traktorer som exempel ger en bra bild av det hela.

https://hbr.org/2014/11/how-smart-connected-products-are-transforming-competition
https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies

Också du kan komma med i www.rebootfinland.fi

Tillbaka till toppen