Hoppa till innehåll

Referensarkitekturen för arbetskraftstjänster offentliggörs i slutet av januari

10.1.2023 11.53
Nyhet

Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet har i ett gemensamt projekt skapat en arkitekturram och målbild för arbetskraftsservicen som en del av AN2024-reformen. Projektet avslutades vid årsskiftet och utkastet till den första versionen av referensarkitekturen publiceras i slutet av januari, något senare än den ursprungliga tidsplanen. Följande skede av arkitekturarbetet inleds i början av 2023.

Vid den senaste genomgången upptäcktes brister när det gäller den internationella rekryteringen. Det här ville man åtgärda i den första versionen. Arbets- och näringsministeriet, UF-centret och serviceproducenten som ansvarat för innehållsproduktionen uppdaterar materialet i början av januari. För kommunernas och övriga intressentgruppers del preciseras beskrivningarna av den internationella rekryteringen i nästa skede av referensarkitekturarbetet.
 
Målet med referensarkitekturen är att skapa en ram som stöder AN2024-reformen, uppfyller kraven i lagstiftningen och beaktar slutkundens behov. Syftet är en gemensam målbild för arbetskraftsservicen på principiell nivå och för verksamheten, informationen och datasystemen. 
 
Beskrivningen betjänar i första hand de nya arbetskraftsmyndigheterna och UF-centret som kommer att ansvara för tillhandahållandet och produktionen av arbetskraftstjänster, den kunskapsbaserade ledningen samt för utvecklingen och samordningen av arkitekturerna och att de fungerar.  

Mer information:

johtava asiantuntija Päivi Blinnikka, TEM, p. 0295 047311
erityisasiantuntija Ilona Koto, Kuntaliitto, p. 09 771 2273

ANM Nyhet
Tillbaka till toppen