Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår komplettering av kommunförsöket för sysselsättningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 27.8.2020 13.39
Pressmeddelande

Den 27 augusti 2020 lämnade regeringen en proposition med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen. Enligt den kompletterande propositionen ska till försöksområdena fogas sex nya försöksområden. Dessutom fogas en eller flera kommuner till de fyra ursprungliga försöksområden som fastställdes i den ursprungliga propositionen.

I den kompletterande propositionen preciseras att en kommun inom försöksområdet ska svara för uppgifterna. Kommunen ska emellertid kunna avtala om att överföra organiseringsansvaret på en annan kommun inom samma försöksområde. Kommunerna inom försöksområdet kan också avtala om samarbetsformer för att sköta uppgifterna.

Avsikten med den ursprungliga propositionen var att arbets- och näringsbyråns uppgifter och skyldigheter skulle överföras på kommunerna i samband med försöket. I propositionen saknades dock bestämmelser om dessa uppgifter, men sådana föreslås nu bli fogade.

38 kommuner ansökte om att få delta i kommunförsöket i den kompletterande ansökningsomgången

Inom den utsatta tiden kom det in 12 ansökningar om att få delta i de kommunförsök för sysselsättningen som är under beredning. Ansökningarna omfattade sammanlagt 38 kommuner. Av ansökningarna valdes 10 ut för fortsatt beredning. Ansökningarna bedömdes enligt de villkor som meddelats på förhand och enligt hur genomförbara planerna är.

Kommunförsöken genomförs i enlighet med den försökslagstiftning som är under beredning. Försöksområdena bekräftas slutligt när försökslagen har godkänts av riksdagen. Samtliga kommuner som ansökt om att få delta i försöken har informerats om valet i dag.

Kommuner och samkommuner som godkänts för att delta i försöken

  1. Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Ylivieska
  2. Jämsä, Keuru, Saarijärvi
  3. Kannus, Perho, Kaustby, Vetil, Halso, Toholampi och Lestijärvi som en del av det redan fastställda försöket i Karleby
  4. Kides, Lieksa, Juga, Rääkkylä, Heinävesi, Ilomants, Tohmajärvi
  5. Koskis som en del av det redan fastställda försöket i Salo och Marttila
  6. Kurikka, Kauhajoki, Östermark, Storå, Bötom, Alavo, Soini
  7. Pertunmaa som en del av det redan fastställda försöket i S:t Michel, Juva, Mäntyharju, Kangasniemi, Puumala och Hirvensalmi
  8. Borgå
  9. Raseborg, Hangö
  10. Ulvsby som en del av det redan fastställda försöket i Björneborg och Kumo

Ytterligare information:
Meri Pensamo, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 257
Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 025
Lari Anttonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 088

Tillbaka till toppen