Hoppa till innehåll
Media

Regeringen utnämnde Geologiska forskningscentralens direktion för en ny mandatperiod

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 13.36
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde den 30 mars 2023 Geologiska forskningscentralens (GTK) direktion och förordnade Juha Ylimaunu till direktionens ordförande. Direktionens mandatperiod sträcker sig från den 1 april 2023 till den 31 mars 2026.

Till uppgifterna för Geologiska forskningscentralens direktion hör bland annat att besluta om forskningscentralens allmänna riktlinjer och strategi, utöver generaldirektören godkänna det resultatavtal som ingåtts med arbets- och näringsministeriet (ANM) och anställa forskningsprofessorer.

I direktionens presidium fortsätter ordföranden, filosofie doktor Juha Ylimaunu och vice ordförande regeringsrådet Anja Liukko (ANM). Som gamla medlemmar fortsätter Antti Salminen (Kemira Oyj) Helena Soimakallio (Teknologiindustrin rf) och som nya börjar Tero Holländer (Fortum Battery Recycling Oy) och Marja Perälä (NTM-centralen i Lappland). 

Geologiska forskningscentralen har till uppgift att producera opartiska forskningsdata och tjänster för näringslivets och samhällets behov för att påskynda omställningen till en hållbar, koldioxidneutral värld.

Ytterligare information: 
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn  029 506 4216
 

 

Tillbaka till toppen