Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Rehn och Lindström: Bil- och marinindustrins behov av arbetskraft tillgodoses genom samarbete

Arbets- och näringsministeriet
16.11.2016 13.02
Pressmeddelande

Den 16 november 2016 meddelade Valmet Automotive att bolaget siktar på betydligt större tillverkningsvolymer vid sin fabrik i Nystad. Nästa år börjar bolaget tillverka stadsjeepen Mercedes Benz GLC, vilket kan innebära så mycket som tusen nya arbetstillfällen i regionen. Transportmedel har blivit en av Finlands växande exportbranscher.

– Både bilfabriken i Nystad och varven i Åbo och Raumo är exempel på att tillverkningsindustri baserad på högklassigt kunnande åter kan blomstra i Finland. För oss är det mycket viktigt att stödja denna jobbskapande strukturomvandling inom industrin, säger näringsminister Olli Rehn och justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Bil- och marinindustrin är viktiga sysselsättare i Egentliga Finland och Satakunta, och antalet jobb inom branscherna ökar. Att industrin växer har via underleverantörskedjorna positiva effekter på närregionen och dess företag samt på hela Finland.

Den ökade efterfrågan på arbetskraft medför utmaningar när det gäller tillgången på arbetskraft. Företagen, regionens kommuner och staten samarbetar för att lösa dessa utmaningar.

– Det är viktigt att man hjälper familjer som flyttar till regionen på grund av arbete att bli hemmastadda på den nya orten. Vi behöver nya initiativ från alla håll i fråga om boende, pendlingstrafik och kompetensutveckling, konstaterar minister Rehn.

Genom de åtgärder som ingår i regeringens paket för företagande och sysselsättning strävar regeringen efter att stärka tillväxten, konkurrenskraften och sysselsättningen. En av åtgärderna är ett sysselsättningsprogram för tillväxtföretag, genom vilket man tar itu med bl.a. utmaningarna i anslutning till strukturomvandlingen inom industrin.

– I Egentliga Finland har det inom ramen för sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag inletts ett projekt för att effektivisera arbetsförmedlingen inom marin- och bilindustrin. Med hjälp av projektet kan vi på ett effektivt sätt bemöta de massiva rekryteringsbehov som strukturomvandlingen medför och samtidigt öka informationen om nya jobbmöjligheter, berättar minister Lindström.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 50 60180
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 50 47165
Sakari Puisto, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 50 48150
Johanna Osenius, konsultativ tjänsteman, tfn 029 50 64937
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, tfn 029 50 47982

Tillbaka till toppen