Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Risto Timonen överdirektör för NTM-centralen i Egentliga Finland

Arbets- och näringsministeriet
28.12.2018 11.53
Pressmeddelande

Risto Timonen har förordnats till överdirektör för Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland för tiden 1.1–31.12.2019. Statsrådet beslutade om förordnandet den 28 december 2018.

Till överdirektör för en närings-, trafik- och miljöcentral förordnas någon av centralens ansvarsområdesdirektörer. Timonen är direktör för ansvarsområdet för miljön och naturresurserna.

Överdirektören svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål nås samt är ordförande i centralens ledningsgrupp.

Ytterligare upplysningar:
Elina Isoksela, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3719

Tillbaka till toppen