Hoppa till innehåll

Ryssland avbröt leveranserna av naturgas till Finland – läget är under kontroll

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 16.09 | Publicerad på svenska 20.5.2022 kl. 17.51
Pressmeddelande
kaasuputket

Den 20 maj 2022 fick Energibolaget Gasum Oy ett meddelande av Gazprom Export om att de leveranser av naturgas till Finland som sker i enlighet med Gasums upphandlingskontrakt kommer att avbrytas den 21 maj 2022 kl. 7.00. Motiveringen till avbrytandet av leveransen är att Finland inte har gått med på att betala för naturgasen i rubel. 

Enligt de långfristiga leveransavtalen är betalningsvalutan dock euro. Gasum har hänskjutit tvisten om upphandlingskontraktet till skiljeförfarande, eftersom den ryska parten genom sitt krav bryter mot villkoren i upphandlingskontraktet.

Det finns beredskap för avbrytandet av gasleveranserna, och för hushållskunder räcker gasen till i alla situationer

I Finland har man berett sig på att importen av rysk gas kan avbrytas, men det är inte problemfritt att ersätta den. Vilka de exakta verkningarna blir på gastillgången och gaspriset beror på de tillgängliga importvägarna och utvecklingen av efterfrågan. Under sommaren är efterfrågan klart mindre än under vintern.

Hushållens direkta behov av gas kan tillgodoses i alla situationer, likaså behovet av gas för samhällets nödvändiga tjänster. Enligt föreningen Suomen Kaasuyhdistys ry fanns det 2019 cirka 4 000 småhus och 1 100 radhus och flervåningshus som värmdes upp med gas. Med naturgas värmdes dessutom cirka 1 200 service- eller affärslokaler och 21 växthus.

Försörjningsberedskapscentralen har berett sig på att tillgodose behoven hos så kallade skyddade kunder, dvs. gasnätets hushållskunder. Försörjningsberedskapscentralen gör dessutom förberedelser för att också tillgodose social- och hälsovårdens och den energiintensiva livsmedelsindustrins gasbehov.

Energibolagen kan byta ut gas till andra bränslen på marknadsvillkor, och en del av dem har redan gjort det. Situationen för de industrianläggningar som använder gas varierar, när importen från Ryssland upphör. En del av dem har redan bytt bränsle, medan en del går över till att köpa gas från Baltikum via naturgasledningen Balticconnector. 

Vissa av dem är tvungna att avbryta verksamheten, när importen av den ryska gasen avbryts. Därför är det möjligt att det blir lokala och regionala konsekvenser till exempel i form av permitteringar. Arbets- och näringsministeriet har redan börjat utreda hur situationen för företag och arbetstagare kan underlättas i dessa fall.

Alternativ som ska ersätta den ryska gasen förbereds redan – också en flytande LNG-terminal på kommande

Naturgasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland gör det möjligt att importera ersättande gas från Baltikum. Till Finland kan det levereras gas också i form av flytande naturgas (LNG) via terminaler i Torneå och Björneborg samt via en terminal i Fredrikshamn som blir färdig i höst.

För att täcka industrins behov av leveranser och försörjningsberedskap kommer Finland att hyra en flytande LNG-terminal. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott gav den 7 april transmissionsnätsföretaget Gasgrid Finland Oy fullmakt att sköta ärendet. 

Den 20 maj 2022 undertecknade Gasgrid ett tioårigt kontrakt för hyra av en flytande LNG-terminal av det amerikanska företaget Excellerate Energy, Inc. Den flytande LNG-terminalen är av stor betydelse när det gäller att trygga tillgången till naturgas för vår industri. 

Avsikten är att den flytande terminalen tas i bruk nästa vinter och placeras i södra Finland. Det byggs nya hamnkonstruktioner för terminalen vid både Finlands och Estlands kust. Om de blir färdiga i Estland tidigare än i Finland, placeras terminalen tillfälligt vid Estlands kust, tills konstruktionerna blir färdiga även i Finland.

Ytterligare information:
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Pia Oesch, direktör, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 050 589 0328
Pekka Kalliomäki, byggnadsråd, miljöministeriet, tfn 029 525 0114
 

Tillbaka till toppen