Hoppa till innehåll

Elsystemet fungerar normalt – förbrukningen i dag över 14 000 MW

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 5.1.2017 13.00 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 14.28
Pressmeddelande

Den stränga kölden höjde i dag elförbrukningen i Finland till årets högsta nivå. Den 5 januari 2017 mellan kl. 8 och 9 uppgick förbrukningen till 14 042 MW. Elsystemet fungerar dock normalt, och marknadspriset på el för i dag är ganska lågt, i snitt cirka 44 euro per megawattimme. Det tyder på att det ännu finns outnyttjad kapacitet på den nordiska marknaden och i Finland.

Cirka 70 procent av elförbrukningen täcktes med inhemsk produktion och cirka 30 procent med import från grannländerna. Fingrid Oyj, som ansvarar för elsystemet, beräknar att elförbrukningen i dag på eftermiddagen kan stiga till cirka 14 500 megawatt. Enligt Fingrids prognos kommer förbrukningen i morgon att vara klart lägre än i dag.

Den hittills högsta förbrukningen av el i Finland, mätt som en timmes medelvärde, uppmättes torsdagen den 7 januari 2016 mellan kl. 17 och 18. Då uppgick förbrukningen till 15 105 MW. Även då fungerade systemet normalt.

Risken för elbrist i Finland är liten – god beredskap för eventuell elbrist

Risken för att det uppstår brist på el i Finland är för närvarande liten. Elbrist kan uppstå till följd av samverkan mellan flera faktorer, om den egna produktionskapaciteten under en lång period av sträng köld inte räcker till för att täcka förbrukningen under de timmar då förbrukningen är som högst och det samtidigt i elproduktionen och elimporten förekommer betydande störningar i eldistributionen eller produktionsanläggningarna.

I Finland har man god beredskap för elbrist. Myndigheterna, stamnätsbolaget och distributionsnätsinnehavarna har utarbetat anvisningar för hur man ska gå till väga om elbrist uppstår.

Fingrid använder en tregradig skala för ansträngda situationer i elproduktionen och elförbrukningen: elbrist möjlig, stor risk för elbrist och elbrist.

Om elbrist uppstår, ber Fingrid distributionsnätsinnehavarna att införa begränsningar av förbrukningen. De genomförs endast i fråga om ett begränsat antal kunder för några timmar åt gången. Elavbrotten riktas så att viktiga samhällsfunktioner inte drabbas. Begränsningarna skulle gälla uppskattningsvis under två procent av totalförbrukningen i Finland.

Mer information på nätet:
Läget i Finlands kraftsystem just nu (finns också som mobilapp, Fingrid online): http://www.fingrid.fi/sv/Sidor/default.aspx

Tips för hur man kan spara el finns på Motivas webbplats (på finska): http://motiva.fi/koti_ja_asuminen/nain_saastat_energiaa/vinkkeja_pakkasiin_varautumiseen/ (endast på finska)

Ytterligare upplysningar:
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217 eller 050 396 1285

Tillbaka till toppen