Hoppa till innehåll

Säkerhets- och kemikalieverkets externa utvärdering klar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2022 14.04
Pressmeddelande
kädet ja laboratoriolaitteita

Den externa utvärderingen av Säkerhets- och kemikalieverkets verksamhet, tjänster och digitaliseringsprojekt är nu färdig. Utvärderingsrapporten innehåller rekommendationer för vidareutveckling av verksamheten som gäller för både Säkerhets- och kemikalieverket och de ministerier som styr verkets verksamhet. 

Säkerhets- och kemikalieverket är en tillstånds- och tillsynsmyndighet som arbetar för att produkter, tjänster och industriell verksamhet ska vara säkra och tillförlitliga. Verket hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Den externa utvärderingen som inleddes våren 2021 är nu slutförd. Externa utvärderingar är en normal åtgärd för att utveckla förvaltningen. 

I utvärderingsrapporten analyseras resultaten av Säkerhets- och kemikalieverkets verksamhet, tjänster och digitaliseringsprojekt och hur smidiga de har varit samt verkets samarbete på internationellt plan och på EU-nivå. Rapporten innehåller också en analys av de interna funktionerna och processerna, utvecklingen av verkets digitala kompetens samt av utfallet och ledningen av digitaliseringsprojekten. Ett ytterligare mål var att se på kundorienteringen i verkets tjänster och utreda intressegruppernas synpunkter på hur verkets verksamhet uppfyller förväntningarna. 

Enligt rapporten har verket tydligt identifierat behovet av reform. Verket har en vision, goda utvecklingsmål och planer för att reformera och utveckla verksamheten. 

I rapporten rekommenderas att såväl Säkerhets- och kemikalieverket, arbets- och näringsministeriet som andra ministerier som styr verkets verksamhet ska vidta åtgärder för att utveckla verksamheten. Säkerhets- och kemikalieverket ska bland annat satsa mer på att förbättra verkets enighet och att på ett intensivare sätt utveckla tjänsterna och digitaliseringen. Även uppföljningen av utvecklingsprojektens resultat och genomslag ska effektiviseras. 

Verkets resultatstyrning och tillsyn

Utvärderingen innefattade också Säkerhets- och kemikalieverkets resultatstyrning och tillsyn. Arbets- och näringsministeriet svarar för verkets allmänna resultatstyrning och tillsyn. Därtill styr kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt miljöministeriet verket i samverkan inom sina respektive ansvarsområden.

De resultatstyrande ministerierna uppmanas att utveckla de nuvarande strukturerna för resultatstyrningen för att den operativa och strategiska styrningen inte ska bli alltför differentierade.

Utvärderingen har tagits fram av ett konsortium som bestod av KPMG Oy Ab, 4Front Oy och Frisky & Anjoy Oy.

Mer information:
Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 518

Tillbaka till toppen