Hyppää sisältöön

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ulkoinen arviointi on valmistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2022 14.04
Tiedote
kädet ja laboratoriolaitteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin toimintaa, palveluja ja digitalisaatiohankkeiden toteutumista selvittänyt ulkoinen arviointi on valmistunut. Arviointiraportissa esitetään suosituksia sekä Tukesille että viraston toimintaa ohjaaville ministeriöille toiminnan kehittämiseksi jatkossa.

Tukes on lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Keväällä 2021 käynnistetty Tukesin ulkoinen arvio on nyt julkaistu. Ulkoinen arviointi on normaali toimenpide hallinnon kehittämiseksi. 

Arvioinnissa selvitettiin Tukesin toiminnan, palveluiden ja digitalisaatiohankkeiden toteutumista ja sujuvuutta sekä Tukesin toimintaa kansainvälisessä ja EU-tason yhteistyössä. Arvioinnissa tarkasteltiin myös sisäisten toimintojen ja prosessien toimivuutta, viraston digiosaamisen suunnitelmallisuutta ja digitalisaatiohankkeiden toteuttamista ja hallintaa. Lisäksi tarkasteltiin Tukesin palveluiden asiakaslähtöisyyttä sekä sidosryhmien näkemyksiä siitä, kuinka viraston toiminta vastaa odotuksia.

Raportin mukaan uudistumistarpeet on tunnistettu selkeästi viraston sisällä. Tukesilla on visio, hyviä kehitystavoitteita ja suunnitelmia, joiden avulla viraston toimintaa uudistetaan ja kehitetään.

Arviointiraportissa esitetään suosituksia toiminnan kehittämiseksi sekä Tukesille että TEM:lle ja muille viraston toimintaa ohjaaville ministeriöille. Toimenpidesuosituksissa Tukesia kehotetaan muun muassa panostamaan voimakkaammin viraston yhtenäisyyden edistämiseen ja toimeenpanemaan aiempaa tehokkaammin palveluiden kehittämistä ja digitalisaatiota. Myös kehittämishankkeisiin liittyvää tuloksellisuutta ja vaikuttavuuden seurantaa tulisi tehostaa. 

Arvioinnissa myös Tukesin tulosohjaus ja valvonta

Arvioinnissa tarkasteltiin myös Tukesin tulosohjauksen ja valvonnan toimivuutta. TEM vastaa Tukesin yleisestä tulosohjauksesta ja valvonnasta. TEM:n lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ohjaavat Tukesia yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan.

Tukesia ohjaavia ministeriöitä kehotetaan kehittämään tulosohjauksen nykyisiä rakenteita, jotta viraston toiminnan operatiivinen ja strateginen ohjaus eivät eriytyisi liikaa toisistaan.

Arvioinnin toteutti konsortio, johon kuuluivat KPMG Oy Ab, 4Front Oy sekä Frisky & Anjoy Oy.

Lisätiedot:
kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, TEM, p. 0295 063 518

 
Sivun alkuun