Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Seminarium om kärnavfallshanteringens samhälleliga acceptabilitet

Arbets- och näringsministeriet
29.9.2017 9.30
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet arrangerar ett seminarium för inbjudna gäster om kärnavfallshanteringens samhälleliga acceptabilitet i Helsingfors den 6 oktober 2017 kl. 10.00–12.15. Seminariet samlar experter på området för att diskutera och söka nya forskningssynvinklar på ämnet. Ett ytterligare syfte med seminariet är att utveckla medlen för kommunikation om kärnavfallshanteringen både nationellt och internationellt. Industrirådet Liisa Heikinheimo från arbets- och näringsministeriet öppnar seminariet.

Vid seminariet presenterar forskningsdoktor Matti Kojo, forskare Tuuli Vilhunen och forskningsassistent Anna-Riikka Aarnio från Ledarhögskolan vid Tammerfors universitet sina forskningsresultat. Forskargruppen, som leds av Kojo, har utrett mediasynligheten av projektet för slutförvaring av använt kärnbränsle i Finland och Sverige samt finländarnas attityder till de etiska frågorna kring Fennovoima Ab:s projekt för slutförvaring av använt kärnbränsle och de alternativa förläggningsorter för slutförvaringsprojektet som företaget presenterat år 2016.

Också äldre sakkunnig Timo Seppälä från ingenjörsbyrån Saanio & Riekkola kommer med ett inlägg vid seminariet. Seppälä berättar om sina erfarenheter av informationsuppgifterna kring slutförvaringsprojektet och om de framgångsfaktorer i fråga om kommunikationen om kärnavfallshantering som han lärt känna.

I seminariets sista anförande berättar professor Tapio Litmanen från Institutionen för samhällsvetenskap och filosofi vid Jyväskylä universitet om begreppet social koncession inom gruvdriften och leder diskussionen kring frågan om den sociala koncessionen kan tillämpas inom kärnavfallshanteringen.

I Finland finansieras den samhälleliga forskningen om kärnavfallshantering huvudsakligen av statens kärnavfallshanteringsfond. Fonden står utanför statsbudgeten och lyder under arbets- och näringsministeriet.

Fonden tilldelar pengar till forskningen om kärnavfallshantering via det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering (KYT2018). Forskningsprogrammets centrala mål är att för sin del säkerställa en kontinuerlig tillgång till nationell sakkunskap om kärnavfallshanteringen, att främja vetenskapligt och högklassigt kunnande samt att öka den allmänna kunskapen om kärnavfallshantering.

Seminarieprogrammet och mer information om forskningsprogrammet hittas på det nationella forskningsprogrammets webbplats på adressen http://kyt2018.vtt.fi/

Ytterligare upplysningar:
Liisa Heikinheimo, industriråd, ANM, tfn 029 504 7035
Linda Kumpula, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 0125

Tillbaka till toppen