Hoppa till innehåll

Seminariet Suomen suunta: arbetsminister Haatainen bjöd in arbetsmarknadsorganisationerna till diskussion om utmaningarna i fråga om sysselsättning och ekonomisk utveckling

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2022 15.39
Pressmeddelande
Arbetsminister Tuula Haatainen
Arbetsminister Tuula Haatainen

Arbetsminister Tuula Haatainen bjöd in företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna och deras ledning till ett gemensamt diskussionsmöte måndagen den 28 november 2022 för att bedöma de centrala utmaningarna i fråga om sysselsättning och ekonomisk utveckling.

”De senaste årens kriser har visat att vi behöver ett omfattande samarbete för att kunna strukturera och lösa problemen. Vi behöver en gemensam lägesbild för ekonomin, sysselsättningen och arbetsmarknaden, och en sådan försöker vi skapa under dagens seminarium”, sade arbetsminister Tuula Haatainen i sitt öppningsanförande.

Under seminariet framförde centrala forskare och inflytelserika ekonomiska experter sina synpunkter på arbetsmarknadens betydelse för hållbarheten, samhället och framtiden.

”Ett välfungerande arbetsmarknadssystem bidrar till en stabil och resilient ekonomi och till tillväxt och sysselsättning. Det finländska systemet är inte till alla delar gynnsamt i jämförelse med de övriga nordiska länderna. Det skulle vara viktigt att främja förtroendet mellan parterna, såväl mellan arbetsgivarna och arbetstagarna som mellan förbunden”, sade ekonomiska experten Sixten Korkman.

”Sveriges arbetsmarknadsmodell har visat sig vara fungerande med många mått mätt. Arbetsmarknadsparterna har inte haft behov att ändra den”, sade Irene Wennemo, som är generaldirektör för Medlingsinstitutet i Sverige, i sitt anförande om den svenska lönebildningsmodellen.

Understatssekreterare Elina Pylkkänen presenterade en lägesbild över ekonomin och sysselsättningen och en framtidsöversikt. Professor emeritus Matti Pohjola redogjorde för utvecklingsutsikterna för produktiviteten inom ekonomin.

”Jag hoppas att seminariet öppnar en fruktbar diskussion om hur vi tillsammans kan hantera den närmaste framtidens utmaningar i finländska ekonomin och sysselsättningen”, sammanfattade arbetsminister Haatainen.

Diskussionen fortsatte på eftermiddagen med en rundabordsdiskussion med arbetsmarknadens beslutsfattare. På framställning av arbetsministern förband sig arbetsmarknadsorganisationerna att inleda en gemensam process för bedömning av utsikterna för den kommande valperioden vad gäller produktiviteten och tillgången på arbetskraft.

Arbetet samordnas av en grupp under ledning av ekonomiska experten Sixten Korkman. Korkman biträds av understatssekreterare Elina Pylkkänen och arbetslivsprofessor Martti Hetemäki.

Ytterligare information:

Emily Strohm, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 160
Elina Pylkkänen, understatssekreterare, tfn 0295 047 474

Tillbaka till toppen