Hoppa till innehåll

Strategi för industrins omställning: Finland ska trygga en konkurrenskraftig och förutsägbar verksamhetsmiljö för industrier

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2021 8.58 | Publicerad på svenska 29.6.2021 kl. 12.50
Pressmeddelande

Hållbar tillväxt inom industrin har en stor betydelse för Finlands framtid. Industriverksamheten har fortfarande en stor betydelse för Finland och är en viktig sysselsättare på olika håll i landet. En konkurrenskraftig och förutsägbar verksamhetsmiljö bidrar till att locka industriella investeringar till Finland även i fortsättningen, bedömer arbets- och näringsministeriet i Strategin för industrins omställning som gavs ut den 23 juni 2021.

Under olika politikteman föreslår arbetsgruppen mål och åtgärder som ska leda till att Finland år 2030 har världens mest konkurrenskraftiga verksamhetsmiljö för industrier som siktar på koldioxidneutralitet. Ett av de viktigaste målen är att öka de industriella investeringarna i Finland. Avsikten med förslagen är också att främja Finlands mål att vara koldioxidneutralt 2035 samt att samtidigt skapa nya finländska kommersiella innovationer och hållbar tillväxt.

- Strategin ska fungera som stöttepelare för Finlands industripolitik. Målet är klart: att trygga en hållbar industriell produktion i Finland och locka nya investeringar till Finland. Strategin utarbetades i gott samarbete mellan arbetsmarknadsparterna och de olika ministerierna vilket ger den särskild vikt, säger näringsminister Mika Lintilä. 
 
För att industrins konkurrenskraft ska kunna förbättras samtidigt som industrin blir grönare och bygger allt mer på cirkulär ekonomi, behövs det en plan för att trygga ett säkert och tillräckligt utbud av ren och förmånlig energi till konkurrenskraftiga priser. I strategin betonas också aktiv påverkan på EU:s industri- och konkurrenspolitik. 

Riktlinjerna för industrins omställning behandlades vid regeringens halvtidsöversyn 

Arbetsgruppens centrala mål och åtgärdsförslag blev klara redan den 31 mars 2021 och de behandlades vid regeringens halvtidsöversyn. På basis av arbetsgruppens arbete stakade regeringen ut omfattande riktlinjer för att stödja industrins omställning samt beslutade om åtgärder för att genomföra strategin.  

Tillståndsförfarandet för industrins investeringar görs smidigare så att det utvecklas i riktning mot en enda kontaktpunkt. Detta stöds också av tillståndsprocessens digitalisering. Målet är att i regel minska handläggningstiden till under ett år utan att handläggningens kvalitet äventyras. För att främja stora och strategiskt betydelsefulla investeringar i Finland skapas ett snabbare förfarande. 

Regeringen drog upp riktlinjer för införande av ett elektrifieringsstöd för industrin, genomförande av industriområdets färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle och främjande av ny teknik, förnybar energi och flexibla energisystem. Regeringens riktlinjer gäller också export och logistik. Till exempel utsläppen från trafiken ska halveras så att industrins logistikkostnader förblir konkurrenskraftiga.  

I november 2020 tillsatte näringsminister Mika Lintilä en arbetsgrupp som hade till uppgift att lägga fram åtgärder, med avsikten att förbättra verksamhetsförutsättningarna för den finländska industrin. Strategin för industrins omställning har beretts i ett samarbete mellan centrala ministerier, arbetsgivarorganisationer och arbetstagarförbund. Kimmo Tiilikainen, statssekreterare vid arbets- och näringsministeriet, var ordförande för arbetsgruppen.
  
Mer information: 
Janne Peltola, arbetsgruppens sekreterare, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 095
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050516 2868
 

Tillbaka till toppen