Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Strategisk arbetsgrupp ska söka fram åtgärder som bidrar till tillväxten och sysselsättningen i rymdsektorn

Arbets- och näringsministerietKommunikationsministeriet
16.3.2018 10.58
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä och kommunikationsminister Anne Berner har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att bereda förslag till nya tillväxt- och sysselsättningsfrämjande åtgärder för Finlands rymdstrategi.

Fokus i rymdverksamheten har förflyttats till utnyttjande och främjande av möjligheter till tillväxt i sektorn. Lagen om rymdverksamhet, som trädde i kraft i början av året, skapar nationella ramar för verksamheten. Business Finland har inlett programåtgärder som främjar sektorn och som syftar till en fördubbling av exporten i sektorn.

I Finland utvecklas det högklassiga lösningar för utforskning och utnyttjande av rymden. Här finns goda förutsättningar för en avsevärd tillväxt i den rymdrelaterade affärsverksamheten. Företag som är verksamma i Finland går i täten när det gäller att modernisera produkter, tjänster och affärsmodeller så att de lämpar sig för den så kallade New Space Economy-eran, vilket också ökar behovet av att revidera Finlands rymdstrategi.

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Riikka Heikinheimo från Finlands näringsliv (EK). Medlemmarna i arbetsgruppen kommer från arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, försvarsministeriet, statsrådets kansli, Aalto-universitetet, VTT Ab, Meteorologiska institutet, Business Finland, Rolls Royce Ab, G2 Invest Oy och Reaktor Innovations Ab. Sekreterare för arbetsgruppen är jurist Maija Lönnqvist från arbets- och näringsministeriet och överinspektör Olli Lehtilä från kommunikationsministeriet.

Arbetsgruppen har vid behov samråd med intressentgrupper och med aktörer som är verksamma inom rymdsektorn. I sitt arbete drar arbetsgruppen dessutom nytta av internationella nätverk inom rymdsektorn.

Arbetsgruppens mandattid är 1.3–31.10.2018.

Strategiarbetsgruppens arbete anknyter till den industripolitiska arbetsgruppen för Finland som Europeiska rymdorganisationen (ESA) inrättat. Den industripolitiska arbetsgruppen identifierar och genomför åtgärder som främjar Finlands deltagande i ESA:s kommande program och stöder utvecklingen av rymdsektorn i Finland.

Den nationella strategin för Finlands rymdverksamhet 2013–2020 godkändes år 2013. Delegationen för rymdärenden styr och följer upp genomförandet av rymdstrategin.

Ytterligare upplysningar:
Maija Lönnqvist, jurist, ANM, tfn 029 504 7105

Tillbaka till toppen