Hoppa till innehåll

Från den finländska skogen till det asiatiska matbordet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.4.2019 13.07 | Publicerad på svenska 26.4.2019 kl. 16.02
Nyhet

Naturbär har länge varit de viktigaste produkterna inom branschen, och insamlingen av dem är huvudsakligen beroende av utländsk arbetskraft. Utvecklingen av naturproduktsbranschen bromsas av låga investeringar och en anspråkslös förädlingsgrad. Merparten av de 534 företagen inom naturproduktsbranschen är mikroföretag.

Mikroföretagens andel av företagslistningen inom naturproduktsbranschen är cirka 90 procent. År 2017 uppgick naturproduktsbranschens icke-justerade omsättning till ca 530 miljoner euro. Andelen eget kapital för mikroföretagen har vuxit betydligt, medan den har minskat för små och medelstora företag. År 2018 kom mest naturbär och natursvamp till affärerna från Lappland (43 %) och Östra Finland (29 %). 

Tillgången på råvaror för naturprodukter är alltid förknippad med risk. Väderförhållandena 2018 förbättrade inte tillgången på råvaror för naturbär. Det har varit stor variation i råvarupriserna mellan åren 2010–2018, men förädlingsgradens betydelse för exportinkomsterna är avgörande. Insamlingen av bär samt den övriga distributionskedjan är effektivt organiserad och samarbetet mellan företagen och den offentliga sektorn fungerar väl. Huvuddelen av naturbären plockas av utländsk arbetskraft (ca 93 %). 

Det finns en betydande efterfrågan på världsmarknaden för finländska råvaror i naturen i bland annat Asien. Materiella och immateriella investeringar har betydelse för exportvolymen även om man med eventuella kluster delvis skulle kunna minska detta underskott. En höjning av förädlingsgraden påverkar i sin tur värdet av exporten. Det huvudsakliga värdet på exporten av naturbär kommer också från frysta blåbär (4,7 miljoner €).

En aktiv produktion av naturprodukter kan erbjuda möjlighet att förbättra näringslivet för såväl en enskild skogsägare som i ett större perspektiv för hela landsbygden. För aktörerna inom den traditionella skogsekonomin är det också möjligt att expandera sin verksamhet till naturproduktsbranschen eftersom de oftast har en god sakkunskap samt både arbetskraft och den utrustning som behövs. Samarbete med skogssektorn blir en viktig sak till vilken även hör PEFC- och FSC-skogscertifierade naturprodukter. De nationella kriterierna för de båda skogscertifieringarna i Finland håller just på att uppdateras, och det är möjligt att de även kommer att omfatta möjligheten att certifiera naturprodukter.

Branschrapporten om naturproduktsbranschen som publicerades den 24 april granskar den centrala källan för naturprodukternas råvaror, dvs. skogen. I rapporten diskuteras skogarnas mångfald, tillgången till råvaror och de risker som är förknippade med den samt metoder för höjning av förädlingsgraden.

Ytterligare information

Mika Honkanen, branschchef, NTM-centralen i Norra Karelen, tfn 0295 026 102
Katri Lehtonen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 926

Bekanta dig med rapportens huvudsaker (på finska)

Tillbaka till toppen