Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Bekämpning av klimatförändringen och förnyelse av rymdindustrin är Finlands prioriteter inom Europeiska rymdorganisationen

Arbets- och näringsministeriet
28.11.2019 14.33
Pressmeddelande
Sentinel 2 -satellite i rymd.

Ministrarna med ansvar för medlemsländernas rymdpolitik inom Europeiska rymdorganisationen (ESA) träffades i Sevilla i Spanien den 27–28 november 2019 för att besluta om prioriteringarna i organisationens strategi och program för de kommande åren.

-Besluten från ministermötet betonade behovet av förnyelse till följd av omvälvningen av rymdsektorn, säger understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet som ledde Finlands delegation. Utvecklingen av små satelliter och privata uppsändningstjänster samt användningen av rymddata i vardagstjänster möjliggör nya globalt skalbara affärsmodeller. Finland är föregångare för förnyelsen tack vare sin digitala kompetens.

Finland deltar i ESA:s frivilliga program enligt den nationella strategin och sina starka sidor med 16,2 miljoner euro per år (tidigare cirka 8,5 miljoner euro). Med de valda programmen främjas teman som är viktiga för Finland, såsom bekämpning av klimatförändringen, utveckling i den arktiska regionen, hållbar användning av rymden, utveckling av satellit-5G, autonom trafik och cybersäkerhet. Finland deltar inte i bemannade rymdfärder eller utvecklingen av bärraketer. 

Med stöd av fördraget om ESA deltar Finland dessutom direkt i ESA:s obligatoriska program där Finland inom särskilt vetenskapsprogrammet har varit med i flera viktiga vetenskapsprojekt. I fråga om de obligatoriska programmen växer Finlands årliga finansiering från nuvarande 10,8 miljoner euro till cirka 12 miljoner euro. 

Därmed uppgår Finlands finansiering till ESA i fortsättningen till cirka 28 miljoner euro per år. ESA:s årliga budget uppgår till cirka 5,8 miljarder euro.

Enligt ESA:s industripolitik återgår finansieringen till medlemslandet i form av beställningar till företag, forskningsinstitut och högskolor. Genom finansieringen blir det även möjligt för finländare att arbeta i ESA och använda den gemensamma forskningsinfrastrukturen och testmiljöerna.

- Via ESA blir finländare delaktiga i gemensamma internationella projekt av toppklass, säger understatssekreterare Peltonen.

Ett aktivare utnyttjande av ESA:s program är ett av åtgärderna i den nationella rymdstrategin som uppdaterades 2018. Målet med strategin är att år 2025 göra Finland till världens mest attraktiva och lättrörliga miljö för rymdrelaterad affärsverksamhet, vilket gynnar alla företag som är verksamma här. Delegationen för rymdärenden styr genomförandet av strategin.

ESA är en internationell organisation som främjar samarbetet mellan medlemsstaterna på områdena rymdforskning, rymdvetenskap, rymdteknologi och applikationer. ESA har 22 medlemsländer och huvudkontoret finns i Paris. Finland har varit medlem i organisationen sedan 1995.

Ytterligare upplysningar:

Maija Lönnqvist, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 3313791, [email protected]
Kimmo Kanto, head of space, Business Finland, tfn 050 557 7852, [email protected]

Tillbaka till toppen