Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Nu finns aktuell information om Finlands uppstartsföretag på webben

Arbets- och näringsministeriet
13.7.2016 11.16
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet (ANM) lanserade i dag en applikation, Startup Dashboard, som sonderar uppstartsföretagen i Finland. Den har skapats av programvaruföretaget Vainu.io Software Oy.

Applikationen utnyttjar öppna data på internet samt offentliga databaser och analyserar med hjälp av maskininlärning de uppstartsföretag som grundas och är verksamma i Finland. Applikationen Startup Dashboard och dess kartegenskap ger en realtidsbild av vilka uppstartsföretag som finns i Finland och var de finns. På Dashboarden är det möjligt att kontrollera inom vilka regioner och inom vilka branscher uppstartsföretagen är verksamma och inom vilka branscher det grundas nya uppstartsföretag. Dessutom erbjuder applikationen en analys av bl.a. företagens ekonomi, personal och den teknik de utnyttjar.

– Det är utmanande att räkna uppstartsföretag, säger konsultativa tjänstemannen Tuija Ypyä från arbets- och näringsministeriet. För beslutsfattandet behöver vi information om antalet uppstartsföretag, deras utveckling och tillväxt, så att politiken kan riktas på rätt sätt och så att man kan se hur det går för dessa företag, fortsätter hon.

Endast en liten del av de företag som grundats i Finland är uppstartsföretag. Uppstartsföretagens betydelse för Finlands ekonomi har dock ökat. De är av central betydelse för att nya idéer, affärsområden och arbetstillfällen ska uppstå. De förnyar branschstrukturerna, utmanar stora företag att förnyas och skapar typexempel på flexibel, risktagande och växande företagsverksamhet.

Välkommen att testa i ANM:s tält i Björneborg

Efter att Startup Dashboard har lanserats kan man komma och testa den i ANM:s tält på Björneborgs torg onsdagen den 13 juli 2016 efter kl. 12.30.

Startup Dashboard

Ytterligare upplysningar:
Tuija Ypyä, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 0295 062 115

Tillbaka till toppen