Hoppa till innehåll

Initiativet av Finlands EU-ordförandeskap:
Finland investerar i européernas framtidskompetens: Målet är att utbilda en procent av EU-medborgarna i grunderna i artificiell intelligens

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2019 12.08
Pressmeddelande

Den populära finländska webbkursen Elements of AI kommer under 2020–2021 att stegvis lanseras på alla officiella EU-språk. Initiativet har tagits av Finlands EU-ordförandeskap och är ett svar på omvandlingen i arbetslivet samtidigt som det stärker Europas digitala ledarskap.

Elements of AI är en avgiftsfri webbkurs, som tillhandahålls av Helsingfors universitet och det finländska teknologiföretaget Reaktor. Syftet med kursen är att uppmuntra människor att oberoende av ålder eller utbildning lära sig grunderna i artificiell intelligens. 

Finlands initiativ lanserades i samband med EU-ländernas arbetsministermöte i Bryssel den 10 december.

– Denna investering har följande tre mål: Vi satsar på människors kompetens, vi ökar EU-medborgarnas praktiska förståelse för den artificiella intelligensens möjligheter och karaktär och vi stärker Europas digitala ledarskap och därigenom konkurrenskraften, säger arbetsminister Timo Harakka.

– Betydelsen av den artificiella intelligensen ökar och det behövs digitala färdigheter för att kunna utnyttja den artificiella intelligensen. Under sitt ordförandeskap har Finland konsekvent förespråkat att omvandlingen i arbetslivet, den allt hårdare globala konkurrensen och förändringarna på arbetsmarknaden kräver att EU-länderna satsar på människorna. Alla EU-medborgare ska oberoende av utbildningsbakgrund ha möjlighet till kontinuerligt lärande under hela karriären, sade ministern.

– Vi vill att ordförandeskapet ska lämna ett pragmatiskt avtryck som svarar mot en av de största utmaningarna för Europa och Finland, nämligen att utveckla de digitala färdigheterna, sade ministern. 

Kursen bygger på forskning och ger möjlighet till kritisk förståelse för artificiell intelligens

Universiteten är väsentliga som grogrund för nya idéer och innovationer när Europas framtid byggs upp utifrån kompetens och utbildning. Forskning och högre utbildning resulterar i inte bara kommersiella tillämpningar utan också nya kursliknande sociala innovationer, som alla människor kan ha nytta av. Bakom Elements of AI ligger såväl Helsingfors universitets långsiktiga forskning som universitets undervisningskompetens på toppnivå.

– Helsingfors universitet satsar på att dess forskning och kompetens ska gynna samhället, och då forskningen om artificiell intelligens är på en mycket hög nivå i Finland har det varit naturligt att inleda undervisning i artificiell intelligens, säger den kursansvariga läraren Teemu Roos, biträdande professor i datavetenskap vid Helsingfors universitet.

Artificiell intelligens, liksom teknik i vidare bemärkelse, skapar enorma möjligheter för Europa.

– Därför är det livsviktigt att allt fler förstår hur olika lösningar fungerar och vad som kan göras med dem. Vi är fulla av iver över att kursen införs på europeisk nivå och på flera olika språk, säger Ville Valtonen från Reaktor Education.

Elements of AI lanserades 2018 och kursen finns redan tillgänglig på engelska, finska, svenska och estniska. Ursprungligen var målet att få en procent av finländarna, dvs. cirka 55 000 människor, att lära sig grunderna i artificiell intelligens. Målet uppnåddes inom några månader. Elements of AI är den populäraste kursen någonsin vid Helsingfors universitet.

Initiativet är en del av Finlands EU-ordförandeskap. Under sitt ordförandeskap har Finland arbetat tillsammans med medlemsländerna för en gemensam syn på förutsättningarna för hållbar tillväxt. Finland har lagt vikt vid utveckling av den inre marknaden, utnyttjande av forskning, innovationer och digitalisering samt satsning på medborgarnas kompetens.

Anskaffningen görs ur arbets- och näringsministeriets budget och dess värde är 1 679 000 euro.

Mer information:

Pilvi Torsti, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 40 719 1206
Janne Känkänen, direktör för EU-ärenden och internationella frågor, arbets- och näringsministeriet, tfn +358 50 396 4990
Sari Lindblom, prorektor, Helsingfors universitet, tfn +358 400 846 672
Teemu Roos, biträdande professor, Helsingfors universitet, tfn +358 445 231 238
Ville Valtonen, Managing Director, Reaktor Education, tfn +358 50 323 7203
Leila Vilhunen, specialsakkunnig, EU-ärenden, statsrådets kansli, tfn +358 50 324 9719

Tillbaka till toppen