Hoppa till innehåll

Finland och Sverige vill ha ett certifikat för hållbara mineraler inom gruvsektorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.3.2018 16.58 | Publicerad på svenska 13.3.2018 kl. 15.09
Pressmeddelande

Näringsminister Mika Lintilä träffade Sveriges näringsminister Mikael Damberg i Bryssel måndagen den 12 mars 2018. Ministrarna kom överens om att länderna i samarbete ska inleda förberedelser för att skapa ett ansvarscertifikat för produkter inom gruvsektorn. Syftet med certifikatet är att berätta om ansvarstagandet i hela produktionskedjan för olika produkter, till exempel batterier, allt från brytning och tillverkning till användning och återvinning.

– I och med att elbilar blir vanligare ökar också efterfrågan på batteriminineraler. Detta understryker ansvarstagandet och perspektivet hållbar utveckling hos biltillverkarna. Konsumenter är intresserade av ansvarstagandet i produktionskedjan för batterier, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

– Konsumenternas krav på ansvarstagande är en stor möjlighet för Finland. Genom stränga bestämmelser kan vi bidra till det tekniska försprånget och konkurrenskraften hos den europeiska batteriindustrin, fortsätter Lintilä.

– Även en del telefontillverkare ska ta ett hårdare grepp om hanteringen av upphandlingskedjorna för batterimineraler, tillägger ministern.

Batterimineraler fås för närvarande från olika håll i världen, även från ställen där miljö-, arbetarskydds-, arbetsvillkorsfrågorna och andra samhällsansvarsfrågor inte nödvändigtvis skötts på bästa möjliga sätt. I sektorn används till exempel barnarbetskraft.

– Enligt vår syn finns det grunder för att skapa ett certifikat för hållbara mineraler, för att konsumenterna ska veta källan till deras bilbatteri eller rentav deras mobilbatteri, förklarar minister Lintilä.

– EU bör vara en föregångare i världen och Finland kan vara med om att bidra till detta på EU-nivå. Jag önskar att det förs en diskussion om behovet av ett certifikat och om certifikatets innehåll och effekter. Dessutom önskar jag att man går igenom hur öppenheten och verifierbarheten kan främjas och funderar på vilka kriterierna för hållbar verksamhet ska vara.

Enligt minister Mikael Damberg har Sverige liknande tankar om detta.


Ytterligare upplysningar:
Petri Peltonen, understatssekreterare, ANM, tfn 029 506 3662

Tillbaka till toppen