Hoppa till innehåll

Finland och Sverige ber EU-parlamentarikerna stödja klimatarbetet och främjandet av förnybar energi

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2018 15.22
Pressmeddelande

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och Sveriges samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan har skickat ett brev till ledamöterna i Europaparlamentet. I brevet påminns ledamöterna om betydelsen av hållbar bioenergi i strävan att uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030.

Den 17 januari 2018 ska Europaparlamentet rösta om förnybartdirektivet (RED II). Bioenergin står för en betydande andel av den förnybara energin i EU. Hållbar bioenergi har också en viktig roll i arbetet för att öka andelen förnybar energi och uppnå klimatmålen i hela EU och i många medlemsstater, bl.a. Finland och Sverige.

– Finland har under lång tid arbetat aktivt i Bryssel för ett förslag som garanterar att bioenergin är hållbar och kan fortsätta bidra till klimatmålen och andra positiva effekter. Jag och minister Baylan beslutade att förena våra krafter och sända ett gemensamt brev till EU-parlamentarikerna före den viktiga omröstningen nästa vecka, säger minister Tiilikainen.

Omröstningen i Europaparlamentet är ett viktigt steg inför förhandlingarna om förutsättningarna för hållbar bioenergi. Rådet beslutade om sin ståndpunkt vid energiministrarnas möte den 18 december 2017. Efter Europaparlamentets omröstning inleds trepartsförhandlingar mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Vid dessa förhandlingar beslutas det om det slutliga innehållet i förnybartdirektivet.

Mer information på nätet:
Ministrarnas brev till EU-parlamentarikerna

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Päivi Janka, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4833

Tillbaka till toppen