Hoppa till innehåll

Finland får ros och ris från EU:s inre marknad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.7.2016 14.13
Nyhet

Finland klarar sig tämligen bra i genomförandet av den inre marknaden. Det framgår av den resultattavla för den inre marknaden som EU-kommissionen publicerade den 18 juli 2016.

Resultattavlan berättar landsspecifikt hur medlemsländernas förvaltning har presterat på den inre marknaden. I det gränsöverskridande samarbetet mellan myndigheterna i fråga om den inre marknaden (IMI) får Finland gott betyg. Resultaten ligger över EU:s medelvärde i fråga om alla fem indikatorer. Enligt kommissionen är Finland ett av de länder som är snabbast på att behandla ärenden.

– Den inre marknadens funktion förutsätter engagemang av medlemsstaternas myndigheter, och Finland klarar sig bra i denna jämförelse, konstaterar överinspektör Akseli Koskela från arbets- och näringsministeriet.

Det totala antalet överträdelseförfaranden är betydligt lägre än för bara fem år sedan. Hos 12 medlemsländer, även Finland, har resultatet dock försämrats på ett halvt år. En konstruktiv dialog mellan kommissionen och medlemsstaterna är ofta ett effektivt sätt att lösa problem. Finlands mest problematiska sektor när det gäller överträdelseärenden är transportsektorn.

I det transparensförfarande där medlemsländerna underrättar kommissionen och de övriga medlemsländerna om utkast till nationella tekniska föreskrifter med hjälp av TRIS-systemet har Finland i synnerhet underrättat om föreskrifter som gäller den kemiska branschen och byggnadsbranschen. Tillsammans utgör dessa underrättelser över hälften av alla Finlands underrättelser under ett år.

Nätverket Solvit, som är avsett att undanröja hinder för handel och medborgarnas fria rörlighet inom EU, har löst 88 procent av de ärenden som skickats in. En växande andel av ärendena gäller vistelse för makar som kommer från tredjeländer och de sociala rättigheterna för arbetslösa arbetssökande som kommer från ett annat EU-land.

Kommissionen fortsätter att utveckla den elektroniska Your Europe-portalen för alla inremarknadstjänster. Portalen är en samserviceportal riktad till både medborgare och företag. Portalens årliga besökarantal har stigit till 12,2 miljoner. I EU:s gemensamma arbetsförmedlingstjänst EURES har 190 000 arbetssökande registrerat sig. 

Europeiska kommissionens pressmeddelande 18.7.2016

Resultattavla för den inre marknaden – Finland (pdf)

Ytterligare upplysningar:
Akseli Koskela, överinspektör, ANM, tfn 029 504 8267, [email protected]

Tillbaka till toppen