Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finland förbinder sig att fördubbla sin innovationsfinansiering för ren energi

Arbets- och näringsministeriet
28.10.2016 14.04 | Publicerad på svenska 31.10.2016 kl. 16.45
Pressmeddelande

Finland har anslutit sig till det internationella initiativet Mission Innovation och förbinder sig samtidigt att fram till 2020 fördubbla den offentliga innovationsfinansieringen för förnybar energi och energisystem från den nuvarande nivån på 50 miljoner euro.

initiativ som lanserades i samband med klimatkonferensen i Paris, och dess syfte är att öka innovationer inom området miljövänlig energi för att hejda klimatförändringen och trygga rena energikällor.

– Rena och förnybara energiformer har en central roll när det gäller att uppnå våra ambitiösa klimatmål. Jag anser att initiativet Mission Innovation är ett utmärkt sätt att sporra olika länder och tillväxtorienterade företag till resultatrikt samarbete för att hejda klimatförändringen, säger näringsminister Olli Rehn.

Minister Rehn understryker att flera av de åtgärder som ingår i den finländska regeringens spetsprojekt siktar på just den typ av innovationer som initiativet Mission Innovation efterlyser. Exempelvis utveckling av samarbetet mellan högskolor och näringsliv för att stärka kommersialisering av innovationer samt möjliggörande av kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt överensstämmer väl med initiativets grundläggande principer. Många av initiativets fokusområden ingår redan i sådana Team Finland-program som Puhtaasti biotalouteen, BEAM, Agrotechnology from Finland, Cleantech Finland och Jätteistä energiaksi ja bioenergia.

Att Finland nu blivit medlem i initiativet öppnar en dörr för finländska cleantech-företag till samarbete med internationella kapitalplacerare, som också vid klimatkonferensen i Paris avgav löfte om att finansiera investeringar i ren energi. 

– Detta innebär en utmärkt ny möjlighet för finländska företag, eftersom den internationella kommersiella konkurrensen om rena energilösningar sannolikt kommer att hårdna under de närmaste åren på grund av en mer koncentrerad forskningsfinansiering, konstaterar minister Rehn.

I initiativet Breakthrough Energy Coalition, som uppstod i samband med klimatkonferensen i Paris, deltar 28 privata investerare, såsom Bill Gates och Marc Zuckenberg, från 10 olika länder. Placeringarna riktas till rena energilösningar som utvecklas inom Mission Innovation-initiativets projekt.

Initiativet Mission Innovation är en helt ny samarbetsform som organiserade sig först i juni 2016 i samband med mötet Clean Energy Ministerial (CEM7) i San Francisco. Finland är med i CEM-verksamheten och deltar på ministernivå i CEM-mötet, men för att finländska företag ska kunna utnyttja BEC-finansieringen krävs att Finland är medlem i Mission Innovation.

Mer information på webben:
http://mission-innovation.net/
http://cleanenergyministerial.org
http://www.breakthroughenergycoalition.com
www.unfccc.int

Ytterligare upplysningar:
Pentti Puhakka, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 511 7414
Markku Rajala, specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet 050 345 8490

Tillbaka till toppen