Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Anbudsförfrågan om utredning: Hur uppstår nya jobb inom områdena bioekonomi, cirkulär ekonomi och ren teknik?

Arbets- och näringsministeriet
3.11.2016 12.47
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet upphandlar en utredning som gäller arbetstillfällen inom områdena bioekonomi, ren teknik och cirkulär ekonomi. Arbets- och näringsministeriet begär anbud om genomförandet av utredningen fram till den 28 november 2016. Anbudsförfrågan är avsedd för olika aktörer som bedriver forskning, till exempel högskolor, forskningsinstitut, företag, föreningar och organisationer eller konsortier av dessa.

På arbetsmarknaden pågår för närvarande en strukturomvandling. Branscherna förändras och digitaliseringen och automatiseringen gör att arbetstillfällen försvinner, men nya arbetstillfällen uppstår inom nya branscher och i gränsområdet mellan olika branscher.

Bioekonomi och ren teknik samt cirkulär ekonomi är branscher som man bedömer ska ge upphov till nya produkter, tjänster och affärsmodeller och därmed få till stånd sysselsättning och tillväxt i samhällsekonomin. Sysselsättningspotentialen i dessa branscher är uppskattningsvis 100 000 nya arbetstillfällen fram till 2025. För närvarande ser det ut som att Finland inte uppnår den tillväxt som satts som mål, och därför är det bråttom med att göra en närmare utredning av tillväxtpotentialen på arbetsmarknaden och vilka åtgärder som behövs för att påskynda tillväxten.

I utredningen undersöks uppkomsten av nya arbetstillfällen inom områdena bioekonomi, ren teknik och cirkulär ekonomi. Dessutom bedöms det vilka politiska åtgärder som kan användas. Målet med utredningen är i synnerhet att ta fram utvecklingsförslag både för främjande av sysselsättningen inom branschen och för nya politiska åtgärder som kan påskynda tillväxt och sysselsättning inom branschen.

Målet med utredningen är också att mot bakgrund av den globala marknadsutvecklingen bedöma vilka växande delområden det finns inom bioekonomi, ren teknik och cirkulär ekonomi, där finländska företag har möjlighet att få till stånd ny affärsverksamhet och tillväxt.

Utredningen stöder statsrådets fullföljande av de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och genomförandet av regeringens spetsprojekt samt producerar information för att främja dem. Undersökningen ska bli klar under år 2017.

Anbudsförfrågan har publicerats på www.hankintailmoitukset.fi och www.tem.fi/tarjouspyynnot. (på finska) Frågor om anbudsförfrågan kan sändas per e-post till [email protected] senast den 15 november 2016.

Ytterligare upplysningar:
Mika Aalto, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 438 9247
Leena Pentikäinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0085

Tillbaka till toppen