Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Tarjouspyyntö selvityksestä: Miten syntyvät biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen uudet työpaikat?

Työ- ja elinkeinoministeriö
3.11.2016 12.47
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii selvityksen biotalouden, puhtaiden ratkaisujen sekä kiertotalouden työpaikoista. TEM pyytää tarjouksia 28.11.2016 mennessä selvityksen toteuttamisesta. Tarjouspyyntö on tarkoitettu tutkijatahoille kuten korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille sekä yrityksille ja järjestöille, tai näiden muodostamille konsortioille.

Työmarkkinoilla on käynnissä rakennemuutos. Toimialat muuttuvat ja digitalisaation sekä automaation myötä häviää työpaikkoja, mutta uusia työpaikkoja syntyy uusille aloille sekä toimialojen rajapinnoille.

Biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä kiertotalous ovat toimialoja, joiden arvioidaan synnyttävän uusia tuotteita, palveluita sekä liiketoimintamalleja, ja siten työllisyyttä ja kasvua kansantalouteen. Työllisyyspotentiaali näillä toimialoilla on arviolta yli 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä Suomi on jäämässä jälkeen tavoitellulta kasvu-uralta, ja siksi on kiireellistä selvittää tarkemmin työmarkkinoiden kasvupotentiaali ja tarvittavat toimet kasvun vauhdittamiseen.

Selvityksessä tutkitaan uusien työpaikkojen syntymistä biotaloudessa, puhtaissa ratkaisuissa sekä kiertotaloudessa. Lisäksi arvioidaan käytettävissä olevat politiikkatoimet. Selvityksen tavoitteena on erityisesti tuottaa kehittämisehdotuksia sekä toimialan työllisyyden edistämiseksi että uusiksi politiikkatoimiksi, joilla vauhditetaan toimialan kasvua ja työllisyyttä.

Selvityksen tavoitteena on myös arvioida globaalien markkinoiden kehityksen valossa sitä, mitkä ovat ne biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden kasvavat osa-alueet, joissa suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus saada uutta liiketoimintaa ja kasvua.

Selvitys tukee valtioneuvoston kestävän kehityksen agendan (Agenda 2030) toimeenpanoa sekä hallituksen kärkihankkeiden toteutumista ja tuottaa tietoa niiden edistämiseksi. Selvityksen tulee valmistua vuoden 2017 aikana.

Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteissa www.hankintailmoitukset.fi sekä http://www.tem.fi/tarjouspyynnot. Tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä voi esittää sähköpostitse 15.11.2016 mennessä osoitteeseen [email protected].

Lisätiedot:
Teollisuusneuvos Mika Aalto, TEM, puh. 050 438 9247
Neuvotteleva virkamies Leena Pentikäinen, TEM, puh. 050 396 0085

 
Sivun alkuun