Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

En resultatpremiemodell för arbets- och näringsbyråerna i syfte att uppnå effektivare sysselsättning av långtidsarbetslösa

Arbets- och näringsministeriet
20.12.2018 11.10
Pressmeddelande

Sysselsättningen av dem som varit arbetslösa länge främjas genom att det för viss tid införs en resultatpremie för personalen vid arbets- och näringsbyråerna. För resultatpremier reserveras en miljon euro. Premie kan fås år 2019.

– Resultatpremiemodellen avtalades vid regeringens ramförhandlingar utifrån kanslichefsgruppens förslag. Nu har modellen för tillämpning av resultatpremier blivit färdig. Det här är en av våra metoder för att främja sysselsättningen av dem som varit arbetslösa länge. Vi satsar på att arbets- och näringsbyråernas arbete ska ha verkan, berättar arbetsminister Jari Lindström.

Vid de arbets- och näringsbyråer som har presterat bäst har hela personalen möjlighet att få resultatpremie år 2019. Utbetalningen av premier är bunden till hur väl långtidsarbetslösa sysselsätts, antalet strukturellt arbetslösa och arbetslöshetsperiodernas genomsnittliga längd.

De arbets- och näringsbyråer vars utveckling jämfört med det föregående året är bättre än utvecklingen på riksomfattande nivå ska få premie. Den utbetalda premien uppgår till högst 3 % av den årliga lönesumman och motsvarar ungefär 1,5 veckas lön.

De valda indikatorerna betonar sysselsättningen av långtidsarbetslösa, men beaktar också arbets- och näringsbyråns verksamhet i sin helhet. Sysselsättningen kan ökas bland annat genom effektivare hänvisning till service och genom sysselsättande av personer med hjälp av lönesubvention eller startpeng.

Resultatpremiemodellen har under hösten beretts i en arbetsgrupp som leds av arbets- och näringsministeriet. Resultatpremiemodellens funktion kommer att utvärderas. Utifrån utvärderingen läggs det fram förslag till utveckling och inriktning av modellen och en eventuell förlängning av dess tillämpning.

Ytterligare upplysningar:
Ville Heinonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7047

Tillbaka till toppen