Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

ANM:s analys: En ung person som inträder på arbetsmarknaden kan förvänta sig arbeta i 32 år och vara arbetslös i fyra år

Arbets- och näringsministeriet
14.10.2019 9.00
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriets nya analys visar att en ung 18-årig person som inträder på arbetsmarknaden kan under sin karriär förvänta sig arbeta i 32,5 år och vara arbetslös i 4,1 år. Resultatet beskriver genomsnittliga förväntningar på varje 18-åring under 2017. Granskningen baserar sig på en specificering av verksamheten under individens livscykel.

Den förväntade tiden i arbete har ökat, framför allt antalet förväntade arbetsår bland äldre har ökat med flera år sedan 1990-talets lågkonjunktur. Enbart under 2010-talet har den förväntade tiden i arbete för en 50-åring vuxit med cirka ett år. 

Beräkningar som baserar sig på befolknings- och arbetskraftsuppgifter lyfter tydligt fram arbetslöshetens varaktighet, även arbetslöshetens ekonomiska konsekvenser är avsevärt kostsamma. Resultaten av analysen betonar behovet att förlänga karriärerna, dvs. att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Livscykelperspektivet medför väsentligt nytt för att förstå deltagande i arbetskraften, sysselsättning och arbetslöshet.

År 2017 översteg den förväntade livstiden utanför sysselsättning den förväntade tiden i arbete redan vid en ålder av 29 år. Samtidigt väntade en arbetslöshet under karriären på i genomsnitt över fyra år på varje ung person som inträder på arbetsmarknaden.

I arbets- och näringsministeriets analys granskas deltagande i arbetskraften, sysselsättning och arbetslöshet ur ett livscykelperspektiv. Analysen baserar sig på befolkningens förväntade livslängd enligt Statistikcentralen. I analysen används dessutom två materialunderlag som avviker från varandra: uppgifter från en urvalsbaserad arbetskraftsundersökning i 1-årsåldersgrupper och Statistikcentralens registerbaserade sysselsättningsstatistik likaledes i 1-årsåldersgrupper.

När den förväntade tiden i arbete var 32,5 år för 18-åringar, var den motsvarande förväntade tiden 29 år för 25-åringar och 10 år för 50-åringar. Den förväntade arbetslöshetstiden var 4,1 år för 18-åringar, 3,5 år för 25-åringar och 1,4 år för 50-åringar. Siffrorna beskriver hur många arbets- och arbetslöshetsår en person i en viss ålder kan förvänta sig, om deltagandet i arbete skulle hålla sig på nivån för 2017 och den förväntade livslängden inte förändras. De förändras dock i verkligheten, framför allt den förväntade arbetslösheten kan förändras snabbt när arbetsmarknadsläget förändras.

Den förväntade tiden utanför sysselsättningen överstiger den förväntade tiden i arbete vid 29- eller 36-års ålder beroende på det materialunderlag som används. Baserat på beräkningar som gjorts med hjälp av registermaterialet överstiger tiden utanför sysselsättningen den förväntade tiden i arbete vid 29-års ålder.

Den förväntade arbetslöshetstiden för en ung person på 4,1 år innebär att varje person som inträder på arbetsmarknaden under sin livscykel skulle leda till utgifter för enbart utkomstskyddet för arbetslösa med nuvarande förmåns- och prisnivå på i genomsnitt över 34 000 euro i statsfinanserna.

Ytterligare information:
Heikki Räisänen, forskningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 5047 118

Tillbaka till toppen