Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Terrafame Group Oy får tilläggskapital

Arbets- och näringsministeriet
29.6.2016 14.17
Pressmeddelande

Statsrådet gav den 29 juni 2016 arbets- och näringsministeriet fullmakt att teckna aktier i Terrafame Group Oy och att höja eget kapital i bolaget med 144 miljoner euro. Aktierna tecknas med anslag som ingår i den andra tilläggsbudgeten för 2016.

Terrafame Group Oy är ett helt statsägt specialuppgiftsbolag som har bildats för beredskap inför arrangemang i Talvivaara gruva. Staten intog i början av hösten 2015 en betydande roll med tanke på fortsättningen för f.d. Talvivaara gruva.

Finanspolitiska ministerutskottet fastställde på sitt möte den 25 maj 2016 att staten förbereder sig på en kontrollerad nedläggning av Terrafames gruva i Sotkamo. Nedläggningen genomförs vid behov i faser, så att miljösäkerhet säkerställs under alla omständigheter. Beredningen sker under en övergångsperiod som pågår till utgången av 2016. Samtidigt fortsätter man förhandlingarna med privata finansiärer och investerare som är oberoende av staten.

Samtidigt förordade ministerutskottet förslaget att det i statens andra tilläggsbudget för innevarande år reserveras 144 miljoner euro för ytterligare kapitalisering av Terrafame Group Oy.

Med den ytterligare kapitaliseringen, som genomförs i och med att tilläggsbudgeten träder i kraft, tryggas fortsatt gruvdrift och beredskap inför en kontrollerad nedläggning fram till utgången av 2016.  

Terrafame Group Oy kan utnyttja det föreslagna anslag som reserveras för ytterligare kapitalisering samt i egenskap av medinvesterare delta i den fortsatta finansieringen av Terrafame Oy:s verksamhet, om förhandlingarna med de av staten oberoende privata finansiärerna och investerarna framskrider under övergångsperioden.

Ytterligare upplysningar:
ekonomidirektör Mika Niemelä, ANM, tfn 029 506 2135

Tillbaka till toppen