Hoppa till innehåll

Tiina Korhonen utnämnd till ledningen för avdelningen med ansvar för region- och stadsutvecklingen vid arbets- och näringsministeriet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 18.8.2022 13.23
Pressmeddelande
Tiina Korhonen

Juris kandidat Tiina Korhonen har utnämnts till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets avdelning för regioner och tillväxttjänster för tiden 1 november 2022–31 oktober 2027. Statsrådet beslutade om utnämningen den 18 augusti 2022.

Korhonen övergår till ministeriet från uppgiften som direktör för NTM-centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret), där hon har varit verksam sedan november 2021.

Tidigare har hon arbetat med ledningsuppgifter inom avdelningens verksamhetsområde 2020–2021 som direktör för Nylands arbets- och näringsbyrå, 2017–2019 som regeringsråd och gruppchef vid arbets- och näringsministeriet och 2015–2016 som chef för enheten vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Korhonen har dessutom haft mångsidiga och krävande sakkunniguppgifter med anknytning till avdelningens ansvarsområde inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde under mer än tio års tid 2002–2015.    

Avdelningen för regioner och tillväxttjänster svarar för uppgifter med anknytning till region- och stadsutvecklingen samt EU:s regional- och strukturpolitik som arbets- och näringsministeriet ansvarar för. Avdelningen svarar dessutom för styrningsuppgifter som hänför sig till den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen, styrningsuppgifter inom statens regionalförvaltning samt styrningsuppgifter i anslutning till digitaliseringen inom förvaltningsområdet och hanteringen av information. Verktygen består av EU-program och finansieringsinstrument, lagberedning, resultatstyrning, kunskapsbaserad ledning samt ett omfattande nationellt och internationellt partnerskapssamarbete.

Avdelningen ansvarar för den allmänna administrativa styrningen av och tillsynen över närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt av deras gemensamma utvecklings- och förvaltningscenter. 

Tjänsten söktes av 16 personer.

Mer information:
Heidi Nummela, personal- och förvaltningsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7988
 
 

Tillbaka till toppen