Hoppa till innehåll

Toimiala Online kan användas igen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2018 9.26 | Publicerad på svenska 20.12.2018 kl. 13.37
Nyhet

Tjänsten Toimiala Online underhålls nu av Statistikcentralen.

Tjänsten finns nu på adressen: https://tem-tilastopalvelu.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/

Inloggning i den avgiftsbelagda delen av tjänsten görs med de nya koder som Statistikcentralen skickade i november (samma koder kan användas i den branschspecifika företagsinformationstjänsten).

Den avgiftsfria delen innehåller utöver material från Finlands Näringsliv och Finnvera också merparten av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik, som tidigare fanns i Toimiala Online. För arbetsförmedlingsstatistikens del är detta en temporär lagringsplats. I början av året överförs statistiken till Statistikcentralens tjänst Statfin. För den riksomfattande sysselsättningsöversikten och NTM-centralernas sysselsättningsöversikter ska det byggas upp en ny tjänst under den gamla adressen www.temtyollisyyskatsaus.fi genast i början året.

Ytterligare upplysningar:
ToimialaOnline: Jouko Nieminen, strategidirektör, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Arbetsförmedlingsstatistiken: Petri Syvänen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8050

Tillbaka till toppen