Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Tommi Muilu och Jaakko Ylinampa utnämnda till överdirektörer för NTM-centralerna i Tavastland respektive Lappland

Arbets- och näringsministeriet
24.5.2017 13.57
Pressmeddelande

Den 24 maj 2017 utnämnde regeringen Tommi Muilu till överdirektör för närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland och Jaakko Ylinampa till överdirektör för närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland. Överdirektörernas uppgifter upphör när de nya landskapen inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Båda kommer att sköta uppgiften som överdirektör vid sidan av sin egen nuvarande befattning.

Diplomingenjören Tommi Muilu har arbetat som direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland sedan 2013. Han har också vikarierat överdirektören för centralen. Före sin nuvarande befattning hade Muilu arbetat som diplomingenjör vid Tavastlands miljöcentral sedan 2000.

Jaakko Ylinampa har likaså diplomingenjörsexamen. Ylinampa är utnämnd till direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland till utgången av 2018. Tidigare har han bl.a. arbetat vid Uleåborgs stad som ingenjör, chef och stadsingenjör under 2002–2012.

Överdirektören för en NTM-central svarar för att verksamheten leder till resultat och för att centralens gemensamma resultatmål uppnås.

Befattningen som överdirektör för NTM-centralen i Tavastland söktes av två personer och befattningen som överdirektör vid NTM-centralen i Lappland av tre personer.

Ytterligare upplysningar:
Anu Jänkälä, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3602

Tillbaka till toppen