Hoppa till innehåll

Totalt 4 har sökt tjänsten som överdirektör för Energimyndigheten

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2021 16.40
Pressmeddelande

Totalt fyra* har sökt tjänsten som överdirektör för Energimyndigheten. Överdirektören utnämns av statsrådet för minst fem och högst sju år. Samma person kan utnämnas till tjänsten som överdirektör för högst två mandatperioder i följd.

Tjänsten har sökts av följande
Jan Kuokkanen
Simo Nurmi
Veli-Pekka Saajo 

En av de sökande vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Ansökningstiden gick ut onsdagen den 15 december 2021 kl. 16.15. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som lämnats in inom utsatt tid och som kommer senare via posten eller registratorskontorets kontaktpunkt. *Obs! Pressmeddelandet har uppdaterats 16.12. Till ansökan har fogats en sökande vars pappersansökan har inkommit inom utsatt tid.

Energimyndigheten utövar tillsyn över och följer el- och gasmarknaden och främjar dess funktion. Energimyndigheten främjar också energieffektiviteten och användningen av förnybar energi samt genomför uppgifter inom energi- och klimatpolitiken, utsläppshandeln och energieffektiviteten. Energimyndigheten hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare information:
avdelningschef Riku Huttunen, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7277
 

 

Tillbaka till toppen