Hoppa till innehåll

Totalt sex personer har sökt tjänsten som generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2021 16.58 | Publicerad på svenska 3.3.2021 kl. 17.19
Pressmeddelande
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Säkerhets- och kemikalieverket har till uppgift att övervaka och främja säkerhet, tillförlitlighet och överensstämmelse med kraven hos produkter, tjänster och produktionssystem samt att övervaka och främja konsumentsäkerhet och kemikaliesäkerhet. Tjänsten som generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket ledigförklarades i februari och tillsätts från och med den 1 juli.

Generaldirektören leder verksamheten vid verket samt svarar för utvecklingen av verksamheten och verksamhetsresultaten och för att målen nås. Statsrådet utser generaldirektören för en femårsperiod.

Följande personer har sökt tjänsten:

Lehtonen Piotr

Nieminen Janne

Nurmi Veli-Pekka

Peltonen Kimmo

Pitchulina Tatyana

En av de sökande vill inte ha sitt namn offentliggjort.

Ansökningstiden gick ut onsdagen den 3 mars 2021 kl. 16.15. Vi uppdaterar vid behov förteckningen över sökande i fråga om ansökningar som lämnats in inom utsatt tid och som kommer senare via posten eller registratorskontorets kontaktpunkt.

Ytterligare information: 
Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 039

Tillbaka till toppen